Noin 600 asiakkaalta on laskutettu ylimääräistä tietojärjestelmävirheen vuoksi

PKS Sähkönsiirto hyvittää virheen, katso lisätietoa kysymyksiin täältä

PKS Sähkönsiirrolla on ollut virheitä sähkökatkoihin liittyvässä laskutuksessa. Tietojärjestelmävirheen takia noin 600 vuoden 2022 suurhäiriötilanteissa sähkökatkoja kokeneilta asiakkailta on laskutettu sähkön käytöstä myös sähkökatkojen aikana. Laskuvirheiden suuruus on muutamista senteistä yksittäisiin euroihin asiakasta kohden.

Ylimääräinen laskutus on kohdistunut ainoastaan vuoteen 2022 ja noin 600 asiakkaaseen. Virheellinen laskutus ollut määrältään hyvin pientä, asiakasta kohden muutamista senteistä yksittäisiin euroihin. Jokainen virhe otetaan vakavasti ja korjataan. Asiakkaalle koituneet tappiot korvataan seuraavilla laskuilla. Hyvitykset alkavat toukokuun 2023 laskutuksesta.

Väitteet, joiden mukaan PKS Sähkönsiirto olisi laskuttanut virheellisesti sähkön käytöstä sähkökatkojen aikana vuosien ajan ovat virheellisiä. Syynä tähän ovat OmaPKS-palvelussa olevat epäselvät kulutustietojen merkinnät, jotka voivat johtaa virheellisiin tulkintoihin.

Kysymyksiä ja vastauksia

 • Mitä laskutusvirheet ovat?

  Noin 600 PKS Sähkönsiirron asiakkaalta on laskutettu virheellisesti sähkönkulutuksesta sähkökatkojen ajalta, vaikka asiakas ei ole käyttänyt silloin sähköä. Laskutusvirheet ovat koskeneet niitä tunteja, jolloin asiakkaalla on ollut sähkökatko. Muiden ajankohtien laskutuksessa ei ole virheitä.

 • Kuinka isoja laskutusvirheet ovat?

  Ylimääräinen laskutus on ollut asiakasta kohden muutamista senteistä yksittäisiin euroihin.

 • Mitä ajankohtaa laskutusvirheet koskevat?

  Virheelliset laskutukset ajoittuvat vuoden 2022 aikana sattuneisiin suurhäiriöihin, eli tilanteisiin, jolloin eri puolilla sähköverkkoa on ollut samaan aikaan useita sähkökatkoja.

 • Ketä laskutusvirheet koskevat?

  Laskutusvirheitä on ollut noin 600 asiakkaalla, joilla on ollut sähkökatkoja vuoden 2022 suurhäiriöiden aikana. PKS Sähkönsiirron verkossa on asiakkaita kaikkiaan noin 90 000.

 • Mistä tiedän, onko minua laskutettu väärin?

  Mahdollinen laskutusvirhe näkyy hyvityksenä myöhemmillä laskuilla.

 • Miten laskutusvirhe korvataan?

  Laskutuksessa olleet virheet korjataan ja ne hyvitetään asiakkaille suoraan seuraavilla laskuilla. Hyvitykset alkavat toukokuun 2023 laskutuksesta.

 • Kuinka korvaukset näkyvät laskullani?

  Saat sähkönkäytöstäsi kahdenlaisia laskuja. Yhden laskun sähköverkkopalvelusta, eli niin sanotusta sähkönsiirrosta ja toisen sähkön myynnistä.

  Jos ostat sähkösi PKS Sähkökaupalta, saat molemmat laskut samalla laskulla. Jos sähkönmyyjäsi on joku muu, saat heiltä erikseen laskun sähkön myynnistä ja PKS Sähkönsiirrolta oman laskun sähköverkkopalvelusta.

  PKS Sähkönsiirto vastaa verkkoyhtiönä sähkön käytön mittaamisesta ja toimittaa käyttötiedot myös sähkön myyjille. Laskutusvirhe hyvitetään siis sekä verkkopalvelumaksuista että sähkön myynnistä.

  Laskutusjärjestelmä kirjaa sekä PKS Sähkönsiirron laskuilla että PKS Sähkönsiirron ja PKS Sähkökaupan yhteislaskuilla laskutusvirheen korjausrivit jokaiselle kuukaudella, vaikka kyseisellä kuukaudella ei olisi ollut korjattavaa. Järjestelmä korjaa kulutuksen aloitusajankohdasta kyseessä olevan laskutusjakson loppuun.

  Verkkopalvelulaskun puolella on sähkön myyntipuolta enemmän rivejä, koska siellä näytetään kulutuksen ja kuukausimaksun lisäksi sähkövero.

  Laskutusvirheen hyvityksen määrän saat selville, kun lasket yhteen kuukausittaisen korjauksen määrän, eli miinusmerkkiset lukemat kuukausittain ja vähennet sen ajankohdan kokonaiskulutuksesta.

  Apua tai neuvoja korjauslaskusi tulkintaan saat asiakaspalvelustamme.

 • Mistä laskutusvirheet johtuvat?

  Laskutusvirheet johtuvat siitä, että tieto asiakkaalla olevasta sähkökatkosta ei ole siirtynyt automaattisesti mittaustietojärjestelmään. Kun tietoa ei ole ollut, on järjestelmä arvioinut asiakkaan aikaisemman sähkön käytön pohjalta käytön myös sähkökatkon ajalle. Tuo arvioitu käyttö on siirtynyt virheellisesti laskutusjärjestelmään ja sitä kautta laskulle.

 • Miksi sähkön käyttö on perustunut arvioihin?

  Sähkömarkkinalaki ja mittausasetus velvoittavat sähköverkkoyhtiöitä arvioimaan asiakkaan sähkön käytön, jos mittaustietoja ei ole saatavilla. Arvioitu kulutus korjataan, kun mittaustiedot saadaan.

 • Mitä OmaPKS:n kulutustietojen ”Laskettu” -merkintä tarkoittaa?

  OmaPKS-palvelusta asiakkaiden ladattavissa olevissa tuntikohtaisissa kulutustiedoissa näkyy merkintä ”Mitattu” jokaisella tunnilla, joiden aikana mittari on mitannut sähkön kulutusta.

  ”Laskettu”-merkintä näkyy jokaisella tunnilla, jonka aikana asiakkaalla on ollut sähkökatko. ”Laskettu” -merkintä tulee koko tunnin ajalle, vaikka katko olisi kestänyt vain sekunteja tai minuutteja.

  ”Laskettu” -merkintä ei tarkoita, että kyseiselle tunnille merkattu kulutus olisi arvioitua ja laskutettu sen mukaisesti.

  ”Laskettu” -merkinnällä merkitylle tunnille kirjattu kulutus perustuu sähkömittarin kyseiselle tunnille mittaamaan todelliseen kulutukseen. Tunnin aikana olleen sähkökatkon aikana kulutusta ei ole mitattu.

  kuvakaappaus omaPKS-palvelusta

 • Miten minulle lähetettävät sähkökatkoilmoitukset toimivat?

  Asiakas voi tilata käyttöpaikkaansa koskevat sähkökatkoviestit OmaPKS-palvelussa.

  Viestit saa halutessaan joko sähköpostitse tai tekstiviestillä. Asiakas voi myös määritellä, mihin vuorokaudenaikaan hän haluaa viestejä saada.

  Vikatilanteissa viestejä lähetetään yleensä kaksi tai kolme kappaletta.

  • Ensimmäinen viesti lähetetään, kun asiakkaan käyttöpaikalla oleva sähkökatko on kestänyt viisi minuuttia.
  • Seuraava viesti lähetetään, kun asiakkaan käyttöpaikalle saadaan kytkettyä väliaikaisesti sähköt korvaavia reittejä pitkin tai vika on saatu rajattua muulle johto-osuudelle.
  • Viimeinen viesti, jossa kerrotaan vian korjaamisesta lähetetään, kun koko kyseisen johtolähdön vikatilanne on saatu korjattua ja kaikilla kyseisellä johtolähdöllä olevilla asiakkailla on sähköt.

  Asiakkaalle sähkökatkoista automaattisesti lähetettävät Katkot-palvelun viestit eivät kerro yksittäisellä asiakkaalla olleen sähkökatkon tosiasiallista kestoa.

  Sähkökatkojen tarkat tiedot ja kestot tallentuvat PKS Sähkönsiirron järjestelmiin, vaikka niistä ei asiakkaalle viestiä lähetetä. Laskutus sekä sähkökatkoista mahdollisesti maksettavat korvaukset perustuvat näihin tietoihin, eivät Katkot-palvelun asiakkaalle lähettämiin ilmoituksiin.

  Sähkökatkoviestien tilaaminen OmaPKS-palvelussa

  kuvakaappaus omapks-palvelun viestien tilaamisikkunasta

Miten sähkönkulutusta mitataan?

Sähkönkulutuksen mittaaminen on sähkömarkkinoilla sähköverkkoyhtiöiden tehtävä. Verkkoyhtiöt mittaavat sähköverkossaan olevien asiakkaiden kulutusta etäluettavilla sähkömittareilla.

Verkkoyhtiöiden mittaustietojärjestelmät kokoavat tiedot ja yhtiöt laskuttavat verkossaan olevilta asiakkailtaan verkkopalvelumaksut eli niin sanotut siirtomaksut niiden perusteella.

Verkkoyhtiöt siirtävät samat mittaustiedot valtakunnalliseen Datahub-tietovarantoon. Sähkönmyyjät saavat asiakkaidensa kulutustiedot Datahubista ja laskuttavat samojen tietojen perusteella asiakkaitaan sähköenergian kulutuksesta.

Keskitetyn tietovaranto Datahubin käyttö tuli pakolliseksi kaikille sähkömarkkinoiden osapuolille vuoden 2022 alussa.

Asiakkaiden sähkönkulutusta mitataan tunnin tarkkuudella. Lähivuosina mittauksessa tullaan siirtymään niin sanottuun varttimittaukseen, jossa kulutus mitataan 15 minuutin välein.

Mittarit luetaan etänä

PKS Sähkönsiirron etäluettavat mittarit siirtävät asiakkaiden kulutustiedot radioaaltoja pitkin keskittimille, joista tiedot siirtyvät matkapuhelinverkkoa pitkin mittaustietojärjestelmään.

Nyt havaitut laskutusvirheet ovat johtuneet siitä, että tieto sähkökatkosta ei ole siirtynyt asiakkaiden sähkönkäyttöpaikassa olevilta etäluettavilta sähkömittareilta PKS Sähkönsiirron mittaustietojärjestelmään.

Yhden keskittimen kautta siirtyy mittaustietojärjestelmään jopa tuhansien mittareiden tiedot. Tiedonsiirtovirheitä on sattunut suurhäiriöiden aikana, jolloin mittareiden sähkökatkotietoja liikkuu kerralla suuria määriä.

Kyseinen tekniikka on ollut täysimittaisessa käytössä PKS Sähkönsiirrolla vuodesta 2015. Etäluettava mittaus perustuu alan lainsäädäntöön ja vastaava mittaustekniikka on sähköverkkoalalla laajassa käytössä.

Kulutus arvioidaan, jos tietoa ei ole

Jos järjestelmä ei saa lukematietoja, velvoittavat sähkömarkkinalaki ja mittausasetus verkkoyhtiötä arvioimaan asiakkaan sähkönkulutuksen siltä ajalta. Kulutus arvioidaan asiakkaan aikaisemman sähkön käytön sekä alalla käytössä olevien kuormituskäyrämallien perusteella.

Kulutuksen arvioinnista kerrotaan asiakkaille muun muassa PKS Sähkönsiirron laskuilla sekä verkkopalveluehdoissa.

PKS Sähkönsiirto käsittelee vuorokaudessa 2,5 miljoonaa mittaustietoa. Näistä järjestelmän tekemiä kulutusarvioita on keskimäärin 0,4 prosenttia.

Kun mittaustieto saadaan, korjataan arvioitu kulutus vastaamaan todellista kulutusta ja tuo korjaus huomioidaan tulevilla laskuilla. Jos mittaustietoa ei saada, laskutetaan kulutus arvion mukaisesti.

Virheelliset arviot korjataan

PKS Sähkönsiirto on aikaisemmin korjannut järjestelmän suurhäiriöiden aikana mahdollisesti tekemät virheelliset kulutusarviot manuaalisesti ennen kuin kulutustiedot on siirretty laskutukseen.

PKS Sähkönsiirto otti helmikuussa 2022 käyttöön uuden mittaustietojärjestelmän, koska PKS Sähkönsiirto siirtyi muiden verkkoyhtiöiden kanssa käyttämään Datahubia. Uudessa mittaustietojärjestelmässä on erilaiset työkalut sähkökatkojen aikaisten virheellisten kulutusarvioiden korjaamiseen ja nyt on selvinnyt, että virheitä on valitettavasti päässyt laskutukseen asti.

Kaikki virheet on korjattu, kun ne on havaittu. Järjestelmää ja toimintamalleja kehitetään edelleen, jotta loputkin virheet havaitaan ja korjataan ennen tietojen siirtymistä laskutukseen.