PKS Sähkönsiirto uudistaa sähköverkkoaan pitkän tähtäimen suunnitelmien pohjalta. Verkon suunnittelussa katsotaan vuosikymmenten päähän. Suunnittelussa pohditaan, miten Pohjois-Karjalan ja alueen sähkön tarve kehittyy ja miten sähköverkkoa pitäisi muuttaa, että se toimisi varmuudella, luotettavasti ja palvelisi asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

Pidempien suunnitelmien pohjalta tehdään verkon kehittämissuunnitelma aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. PKS Sähkönsiirron verkon kehittämissuunnitelmaa päivitetään parhaillaan. Suunnitelman luonnos oli julkisesti kommentoitavana touko-kesäkuussa. Saimme luonnoksesta asiakkailtamme ja sidosryhmiltämme yli 3000 erilaista reaktiota ja reilusti yli 200 kirjallista kommenttia. Kaikki saatu palaute käydään läpi ja kehityssuunnitelman luonnosta muokataan sen perusteella.

Sähköverkon kehittämissuunnitelma on julkisesti nähtävillä. Suunnitelma on koostettu omaan verkkopalveluunsa. Se on jaettu siellä seitsemään osaan, joista jokaisessa on useita eri kohtia ja taulukkotietoa.

Sähköverkkoa tehdään vuosikymmenien päähän

Valtaosa PKS Sähkönsiirron verkosta on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla. Se tarkoittaa, että uudistamistarvetta on reilusti. Uuden verkon tulee vastata tulevaisuuden tarpeita ja kestää useampia vuosikymmeniä eteenpäin.

Sähköverkko on jatkossa entistä suuremmassa roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa, kun sähkön käytön ennustetaan lähivuosikymmeninä kaksinkertaistuvan ja entistä suurempi osa siitä tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä.

Samalla verkosta tulee kaksisuuntainen. Kun aikaisemmin verkko syötti sähköä asiakkaille, jatkossa myös asiakas syöttää entistä useammin verkkoon esimerkiksi omien aurinkopaneeliensa tuottamaa sähköä. Kaiken perustana on säävarma verkko, joka kestää entistä paremmin myrskyjen ja tykkylumien aiheuttamia kuormia.

Tällä hetkellä PKS Sähkönsiirron verkon alueella taajama-alueet on jo pääsääntöisesti kaapeloitu ja seuraavaksi kaapelointi etenee maaseutualueille.
Sähkön toimitusvarmuutta haetaan kaapeloimalla johtoa maahan, mutta myös siirtämällä ilmajohtoja teiden varsiin ja hyödyntämällä uusia teknisiä ratkaisuja. Sähköverkot on suunniteltu ja rakennettu mahdollisimman järkevästi ja taloudellisesti. Investoinnit perustuvat tarkkoihin kehittämissuunnitelmiin.

Tutustu kehittämissuunnitelmaan

Kuvakaappaus kuulemisalustasta