Sähköpula pähkinänkuoressa

 • Sähköpula tulee, jos sähköä käytetään enemmän kuin sitä tuotetaan.
 • Sähköpula ajoittuu kovimpiin kulutuspiikkeihin, esimerkiksi pakkasjaksojen arkipäiviin.
 • Jos muut toimenpiteet eivät riitä, tehdään viimeisimpänä toimenpiteenä hallittuja sähkökatkoja.
 • Katkot kestävät noin kaksi tuntia ja niitä kierrätetään eri alueilla.
 • Sähköpulan varalle on suunnitelmat ja toimintaa on harjoiteltu.
 • Sähköpulan sattuessa tilanne on ammattilaisten hallinnassa.
 • Sähköpulan syntymiseen voit vaikuttaa vähentämällä sähkönkäyttöäsi.

Sähkökatkot viimeisimpiä toimenpiteitä

Sähköverkossa on oltava sähköä koko ajan yhtä paljon kuin sitä käytetään. Sähköpula syntyy, jos käyttöä on enemmän kuin verkosta on saatavilla sähköä.

Suomen sähkönjakelun kantaverkosta vastaava Fingrid huolehtii, että sähkön tuotto ja käyttö ovat Suomessa tasapainossa. Fingrdillä on kolmeportainen malli, jolla mahdolliseen sähköpulaan reagoidaan.

Ennen varsinaisen sähköpulan syntymistä Fingrid tekee erilaisia toimenpiteitä sähkönjakelun turvaamiseksi. Mahdollisiin hallittuihin sähkökatkoihin mennään vasta kolmannessa vaiheessa, jolloin varavoimalaitoksilla täydennetty sähköntuotanto ja sähkön tuonti ulkomailta eivät enää riitä kattamaan kulutusta. Silloin paikalliset sähköverkkoyhtiöt kuten PKS Sähkönsiirto, tekevät Fingridin ohjeistuksien mukaisesti hallittuja sähkökatkoja, että sähkön kulutus saadaan vastaamaan kyseisen hetken sähköntuotantoa.

Hallitut sähkökatkot ovat kuitenkin viimeisimpiä toimenpiteitä, joita sähköpulassa tehdään. Ennen sähkökatkoksia on tehty jo joukko muita toimia, kuten käynnistetty häiriöihin varattuja varavoimalaitoksia.

Rajoitukset hallittuja sähkökatkoja

Mahdollisiin sähkönjakelun rajoituksiin on varauduttu ennakkoon. Fingridillä sekä paikallisilla sähköverkkoyhtiöillä on mahdollista sähköpulaa varten suunnitelmat sekä valmistellut ja harjoitellut toimenpiteet. PKS Sähkönsiirto on päivittänyt omat suunnitelmansa huhtikuussa 2022.

Fingid ohjaa sähkönjakelun rajoituksia valtakunnallisesti. Niiden toteutuksesta vastaavat paikalliset sähköverkkoyhtiöt, Pohjois-Karjalan ja Koillis-Savon alueella PKS Sähkönsiirto.

Akuuteissa häiriötilanteissa Fingrid voi rajoittaa sähkönjakelua myös ohi paikallisen verkkoyhtiön. Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin erittäin epätodennäköisiä.

Mahdolliset sähkonjakelun rajoitukset tehdään hallitusti ja niistä viestitään mahdollisuuksien mukaan ennakkoon, ellei kyse ole akuutista verkkoyhteyksien rikkoutumisesta. Rajoituksia tehdään lähinnä korkeimpien kulutuspiikkien, kuten kovien pakkasjaksojen arkipäivien aamu- ja iltapäivätuntien aikana. Rajoitukset ovat hetkellisiä ja kohdistuvat vuorollaan osaan sähkönkäyttäjistä.

Käytännössä rajoitukset tarkoittavat noin kahden tunnin hallittuja sähkökatkoja, joita tehdään suunnitelmallisesti sähköverkon eri alueille kiertävässä ja tasapuolisessa järjestyksessä.

Katkojen ulkopuolelle rajataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset toiminnot kuten sairaalat. Myös teollisuuden toimijoille pyritään takamaan sähkönjakelu niin hyvin kuin se on verkon toiminnan kannalta mahdollista.

Sähköä ei voi vielä varastoida

Sähkö on siitä hankala asia, että sitä ei ainakaan vielä tämän hetken tekniikalla voida varastoida sellaisia määriä, jolla pystyttäisiin ehkäisemään mahdollista sähköpulaa.

Sähköä on tuotettava verkkoon juuri niin paljon kuin sitä sillä hetkellä käytetään. Siksi mahdollinen sähköpula tulee silloin, kun sähkön käyttö on suurta. Tällaisia hetkiä voivat olla esimerkiksi kylmien pakkasjaksojen arkipäivät, jolloin talojen lämmittämiseen ja teollisuuteen tarvitaan yhtäaikaisesti paljon sähköä.

Koska sähköä ei voi varastoida, ei sähköpulaankaan auta, jos sähköjä katkaistaisiin esimerkiksi öisin, jolloin kulutus on muutenkin vähäisempää.

Mitä voit tehdä ja kuinka varautua?

 • Jokainen meistä voi vaikuttaa sähköpulan syntymiseen vähentämällä omaa sähkönkäyttöään. Mitä vähemmän sähköä käytetään sitä varmemmin sähköntuotanto riittää.
 • Seuraa kantaverkkoyhtiö Fingridin sekä paikallisen sähköverkkoyhtiö PKS Sähkönsiirron viestintää ja sosiaalisen median kanavia.
 • Käy läpi miten toimit, jos sähköt olisivat poikki kahden tunnin ajan.
 • Varaa ja ylläpidä kotivaraa, jossa on ruokaa ja juotavaa.
 • Pidä puhelimesi ja muut tietotekniset laitteesi ladattuina ja hanki muutamia varavirtalähteitä.
 • Pysy rauhallisena, tilanne on ammattilaisten hallinnassa ja toiminta on suunniteltu ja harjoiteltu ennakkoon.

Hyödyllisiä ja seurattavia linkkejä

Fingrid – tietoa sähköpulasta

Fingrid Facebookissa

Fingrid Twitterissä

PKS Sähkönsiirto Facebookissa

PKS Sähkönsiirto Twitterissä

Sähköpistoke valkoisella taustalla