Laskutusvirheet koskevat vain osaa vuoden 2022 suurhäiriöissä sähkökatkoja kokeneista asiakkaista

|
28.3.2023 16:08

PKS Sähkönsiirto on aloittanut selvitystyön sähkökatkoihin liittyneistä virheellisistä laskutustiedoista. Virheet ovat johtuneet siitä, että tieto sähkökatkosta ei ole siirtynyt asiakkaiden sähkönkäyttöpaikassa olevilta etäluettavilta sähkömittareilta PKS Sähkönsiirron mittaustietojärjestelmään. Alustavien selvitysten mukaan tiedonsiirtovirhe on koskenut vain vuoden 2022 suurhäiriötilanteita ja niissäkin vain osaa vailla sähköä olleista talouksista.

– Tämän hetken tietojen mukaan sähkökatkojen aikaiset virheet koskevat vain osaa PKS Sähkönsiirron asiakkaista, mutta jokainen yksittäinenkin virhe on valitettava ja otamme asian selvittämisen ja korjaamisen vakavasti, toimitusjohtaja Pertti Menonen sanoo.

Sähköalan lakien ja asetusten mukaisesti verkkoyhtiön tulee arvioida asiakkaan sähkönkulutus, jos asiakkaan sähkömittarilta ei saada lukematietoja. Jos tieto sähkökatkosta ei ole tullut mittaustietojärjestelmään, on järjestelmä olettanut, että yhteydessä mittariin on vika ja siksi arvioinut kyseisen tunnin kulutuksen. Tuo arvio on perustunut asiakkaan aikaisempaan sähkön käyttöön sekä kuormituskäyrämalleihin. Järjestelmän tekemä virheellinen kulutusarvio on sitten siirtynyt laskutukseen ja sitä kautta asiakkaan maksettavaksi.

Sähkökatkotiedon siirtymisen ongelmat liittyvät etämittaustekniikkaan, jossa asiakkaan sähkömittarit ovat yhteydessä radioverkon kautta keskittimiin, jotka välittävät tiedot mobiiliverkkoa pitkin mittaustietojärjestelmään. Yhden keskittimen kautta siirtyy jopa tuhansien mittareiden tiedot. Tiedonsiirtovirheitä on sattunut suurhäiriöiden aikana, jolloin mittareiden sähkökatkotietoja liikkuu kerralla suuria määriä. Kyseinen tekniikka on ollut täysimittaisessa käytössä PKS Sähkönsiirrolla vuodesta 2015. Etäluettava mittaus perustuu alan lainsäädäntöön ja vastaava mittaustekniikka on sähköverkkoalalla laajassa käytössä.

Mittaustietojärjestelmän suurhäiriöiden aikana mahdollisesti tekemät virheelliset kulutusarviot ovat olleet PKS Sähkönsiirrolla tiedossa ja ne on korjattu manuaalisesti ennen tietojen siirtymistä laskutukseen. PKS Sähkönsiirto otti käyttöön uuden mittaustietojärjestelmän helmikuussa 2022, koska PKS Sähkönsiirto siirtyi muiden verkkoyhtiöiden kanssa käyttämään lakisääteistä valtakunnallista sähkömarkkinoiden keskitettyä tietovarantoa, Datahubia. Uudessa mittaustietojärjestelmässä on erilaiset työkalut sähkökatkojen aikaisten virheellisten kulutusarvioiden korjaamiseen ja nyt on selvinnyt, että virheitä on päässyt laskutukseen asti.

– Mahdolliset virheelliset kulutusarviot koskevat muutamia yksittäisiä sähkökatkojen ajalle sattuneita tunteja. Euroissa mitattuna nämä virheet ovat asiakasta kohden muutamista senteistä yksittäisiin euroihin, Menonen selvittää.

PKS Sähkönsiirto käy parhaillaan mittaustietojärjestelmän toimittajan kanssa läpi sitä, kuinka montaa asiakasta virheelliset laskutustiedot koskevat. Selvittäminen vie valitettavasti aikaa, koska järjestelmään kertyy kaksi ja puoli miljoonaa mittaustietoa vuorokaudessa.

– Tulemme olemaan yhteydessä kaikkiin asiakkaisiin, joiden kohdalla laskutusvirheitä on tapahtunut ja korvaamme virheet. Tässä vaiheessa asiakkaidemme ei tarvitse itse tehdä mitään, toimitusjohtaja Pertti Menonen sanoo.

Sähköverkkoyhtiöiden tehtäviin kuuluu sähkön kulutuksen mittaaminen ja mittaustietojen toimittaminen sähkönmyyjille keskitetyn Datahub-palvelun kautta. Kun PKS Sähkönsiirron selvitys valmistuu, yhtiö korjaa suurhäiriöiden aikaiset virheelliset kulutusarviot tietokantaan. Tämän jälkeen tiedot siirtyvät myös sähkömyyjille, jotka tulevat hyvittämään virheelliset laskutukset tulevilla laskuillaan.

Pohjois-Karjalan Sähkö -konserniin kuuluva PKS Sähkönsiirto Oy vastaa sähkönjakelusta ja yli 22 000 kilometrin sähköverkosta Pohjois-Karjalan ja Koillis-Savon alueella. Asiakkaita yhtiöllä on lähes 90 000.