Nyt esitellään muuntamoja!

PKS Sähkönsiirron 22 000 kilometrin pituisessa sähköverkossa on lähes 9000 muuntamoa. Niiden tehtävänä on muuttaa verkossa siirrettävän sähkön jännitettä kulloiseenkin paikkaan sopivaksi.

Vanhimmat yhä käytössä olevat muuntamot ovat yli 60 vuotta vanhoja. Tuoreimmat muuntamot on otettu käyttöön tänä vuonna. Koska sähköverkkomme on laaja ja se kulkee tiheään asuttujen taajamien lisäksi harvaan asutulla alueella maaseutujen ja metsien keskellä, ovat muuntamotkin erilaisia. Verkossa on pieniä pylväissä olevia muuntamoita, jotka palvelevat yksittäisiä asiakkaita sekä isompia puistomuuntamoja, jotka huolehtivat sähkönjakelusta suurella määrälle asiakkaita. Oma lukunsa ovat vielä sähköasemilla olevat muuntajat, jotka ovat megaluokkaa pylväsmuuntamoihin verrattuna.

Viikon muuntamo -videosarjassa esitellään näitä sähköverkkomme hiljaisia ahertajia, jotka tekevät työtään pyyteettömästi ja pienellä palkalla. Riittää kun heitä käydään säännöllisesti tarkastamassa ja huoltamassa. Ihan ilmaisia työntekijöitä muuntamotkaan eivät ole, sillä niiden hankintahinnat vaihtelevat muutamista tuhansista euroista satoihin tuhansiin euroihin.

Miksi ihmeessä?

Ai, miksikö me nyt näitä muuntamoita esittelemme?

No siksi, että te, asiakkaamme, näkisitte, että kuinka paljon ja miten laajalla alueella sähköverkkoamme on. Samalla kerromme, miten sähköverkko toimii ja esittelemme meille niin rakkaita verkkoalueemme paikkakuntia, taajamia, kyliä ja korpitaipaleita.

Viikon muuntamo -videoita julkaistaan sosiaalisen median kanavillamme aina kerran viikossa. Valitsemme esiteltävät muuntamot eri puolilta sähköverkkoamme sekä satunnaisessa järjestyksessä että myös sen mukaan, onko muuntamossa jotain erityistä, joka tekisi siitä esittelemisen arvoista.