Sähkönsiirtoon liittyvät sopimusehdot

Ennen sähköntoimituksen alkamista asiakkaalla tulee toimialan nykykäytännön mukaan olla kaikkiaan kolme eri sopimusta:

  1. Liittymissopimus, jolla sovitaan sähköliittymän rakentamisesta ja muista asiaan liittyvistä teknisistä yksityiskohdista,
  2. Verkkopalvelusopimus, jolla sovitaan sähkön siirtoon liittyvistä asioista.
  3. Sähkönmyyntisopimus, jolla sovitaan sähköenergian toimittamiseen liittyvistä asioista.

Liittymissopimus sekä verkkopalvelusopimus tehdään PKS Sähkönsiirron kanssa. PKS Sähkönsiirto Oy ei myy sähköä, joten sähkönmyyntisopimus täytyy tehdä sähköä myyvän yrityksen kanssa.

Verkkopalvelusta ja sähköenergian toimittamisesta voidaan myös sopia myös sähköntoimitussopimuksella, jolloin yksi sopimus kattaa molemmat.

Riitojen ratkaiseminen

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Sähköntuotannon hinnasto