Myös Energiavirasto katsoo PKS Sähkönsiirto Oy:n toimineen sähkömarkkinalain mukaisesti

|
28.6.2023 15:16

Energiavirasto on ilmoittanut, ettei PKS Sähkönsiirto Oy ole rikkonut sähkömarkkinalain mukaista verkon kehittämisvelvollisuuttaan sähköntoimitusten mittauksiin ja mittaleitten luentaan liittyen. Energiavirasto toteaa, että saamansa tutkintapyyntö on lähtökohdiltaan perusteeton, koska sähkömarkkinalainsäädännön ja viranomaisen ehtojen mukaan laskutus voi perustua arvioihin tilanteessa, missä lukematietoja ei ole saatavilla.

Asia liittyy Energiavirastolle esitettyyn tutkintapyyntöön PKS Sähkönsiirron toiminnasta sähkökatkoihin liittyvässä asiakaslaskutuksessa. Kysymyksessä oli tilanne, jossa vuonna 2022 suurhäiriöstä johtuvan tietoliikennehäiriön vuoksi noin 600 asiakkaan mittarin tallentama sähkökatkotieto ei ole rekisteröitynyt mittaustietojärjestelmään. Tällöin kulutustieto on katkon aikana kirjautunut arvioksi.

Häiriötilanteen aiheuttama ongelma on nyt korjattu ja sähkömarkkinalain mukaiset arviolaskut on hyvitetty asiakkaille toukokuun alusta alkaen asiakkaan laskutusrytmin mukaisesti. Hyvitykset olivat muutamista senteistä yksittäisiin euroihin ja alle kymmenellä asiakkaalla 10–20 euroa käyttöpaikkaa kohden. Yhteenlaskettu korvaussumma oli yhteensä noin 800 euroa.

Asianajaja Harri Kontturi jätti asiakaslaskutuksesta tutkintapyynnön Energiaviraston lisäksi myös Itä-Suomen poliisilaitokselle. Keskusrikospoliisin esiselvityksen mukaan asiassa ei ole syytä epäillä kyseistä yhtiötä tai sen henkilöstöä petoksesta, törkeästä petoksesta tai mistään muustakaan rikoksesta, eikä selvitys etene esitutkintaan.