Liittymän irtisanominen

Joskus käy niin, että yhteinen tiemme tulee päätökseen. Voit irtisanoa sähköliittymäsi ilmoittamalla siitä meille sähköpostilla tai postitse. Ilmoitukseen tarvitaan liittymän omistajan nimi- ja osoitetiedot sekä käyttöpaikan numero. Sen löydät muuten helpoiten sähkölaskustasi.

Irtisanomisilmoituksen saatuamme lähetämme liittymissopimuksen irtisanomislomakkeet allekirjoitettavaksi. Jos liittymä on useamman henkilön tai esimerkiksi kuolinpesän nimissä, tarvitaan irtisanomiseen kaikkien omistajien allekirjoitukset tai yhden allekirjoitus ja valtakirja muilta.

Kun liittymä puretaan, liittymismaksusta vähennetään purkukustannukset, ja mahdollinen ylijäävä osuus palautetaan asiakkaalle.

Liittymä puretaan ja sähkömittari poistetaan kuukauden kuluessa, jolloin päättyy myös laskutus. Mikäli liittymää varten on olemassa ilmajohtoverkkoa, se puretaan irtisanomisen jälkeen.

Voit irtisanoa liittymän sähköpostitse osoitteeseen sahkoistys@pks.fi tai maksutta postitse osoitteeseen:

PKS Sähkönsiirto Oy
Asiakaspalvelu
Tunnus 5001605
00003 VASTAUSLÄHETYS