Pienitehoisten tuotantolaitteistojen liittäminen sähköverkkoon

Pienitehoisella tuotantolaitteistolla tarkoitetaan tässä esimerkiksi olemassa olevan sähköliittymän taakse liitettäviä aurinko- ja tuulivoimaloita, joiden tehot ovat yleensä muutamia kilowatteja, korkeintaan kuitenkin 50 kVA.

Myös pienitehoisten tuotantolaitteistojen liittäminen sähköverkkoon vaatii hyvää ennakkosuunnittelua. Jos suunnittelet kiinteistöösi sellaisen hankkimista ja haluat syöttää ylijäämäsähkön yleiseen sähköverkkoon, varmista ainakin seuraavat asiat:

  • Vaatiiko laitteisto rakennus- tai toimenpideluvan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.
  • Ennen laitteiston hankkimista varmistu, että se soveltuu yleiseen sähkönjakeluverkkoon liitettäväksi Suomessa. Tällä hetkellä verkkoon liitettäviksi hyväksytään mikrotuotantostandardin SFS-EN 50438, saksalaisen normin VDE-AR-N 4105 2011-8 tai Energiateollisuus ry:n suosituksen (ks. tekninen liite 1) täyttävät laitteistot.
  • Ota yhteyttä tekniseen neuvontapalveluumme liitettävyyden esiselvitystä varten. Esiselvitystä varten tarvitsemme tuotantolaitteiston tehon, tyypin ( esim. tuuli-, vesi,- vai aurinkovoimala) sekä tarkan liittämispaikan. Esiselvityksen yhteydessä saat ohjeet siitä, miten hankkeen kanssa on edettävä ja mitä sopimuksia PKSS:n kanssa tarvitaan.
  • Selvitä sähkösuunnittelijan /-urakoitsijan kanssa millaisia muutoksia tuotantolaitteiston liittäminen vaatii kiinteistösi sisäiseen sähköverkkoon. Esimerkiksi, jos tuotantolaitteisto toimii rinnan jakeluverkon kanssa, tarvitaan ns. takasyöttötilanteen estämiseksi aina lukitusmahdollisuudella varustettu erotuskytkin, jolla tuotantolaitteisto tai koko kiinteistö voidaan erottaa yleisestä sähkönjakeluverkosta. Kytkin tulee sijoittaa paikkaan (esim. kiinteistön ulkopuolelle) johon PKS:n henkilöstöllä olla esteetön pääsy. Kun tuotantolaitteisto on valmis käyttöön otettavaksi, sähköurakoitsijan tulee täyttää tarvittavat tiedot sähköisessä Urakoitsijanetissä. Asennamme tämän jälkeen mittauskeskukseen kaksisuuntaisen mittauksen, jolla myös jakeluverkkoon päin syötetty sähkö voidaan mitata.

HUOM. Pientuotannon sähköverkkoon liittämisen ehtona on, että sähköntuottajalla on voimassa oleva sopimus sähkön ostajan kanssa.

Sähköntuotannon liittymien hinnoittelu

Tuotannon liittymällä tarkoitetaan tässä sellaista PKS Sähkönsiirto Oy:n verkkoon liittyvää sähköntuotantolaitteistoa, joka toimii rinnan yhtiön sähköverkon kanssa ja tuotettu sähkö voidaan siirtää osin tai kokonaan sähköverkkoon. Sähköntuotantolaitteiston kytkentä jakeluverkkomme voi tapahtua suoraan tai kiinteistön sisäisen sähköverkon kautta.

Verkkoon liittämisen osalta noudatamme Energiateollisuus ry:n laatimia ohjeita ”Sähköntuotantolaitteiston liittäminen jakeluverkkoon” sekä siihen kuuluvia teknisiä liitteitä 1 ja 2.

Tuotantolaitteiston teho enintään 2 MVA:

Liittymismaksu määräytyy liittämisestä aiheutuvista välittömistä verkonrakennuskustannuksista (mm. johtojen rakentaminen, kojeasennukset yms.) sekä liittämisestä aiheutuvista muista kustannuksista kuten mahdollisesti tarvittavat suojausjärjestelyt, kytkentämuutokset yms. Olemassa olevan verkoston siirtokyvyn lisäämisestä aiheutuvia kustannuksia ei huomioida.

Lisäliittymismaksu määräytyy em. periaatteella määriteltyjen, liittymän suurentamisesta aiheutuvien, yksinomaan ko. liittymää palvelevan verkonosan rakentamis- ja muutoskustannuksien perusteella. Jos tuotantolaitteiston uusi liittymisteho ylittää 2 MVA, saadaan lisäliittymismaksu vähentämällä yli 2 MV:n tuotantolaitteiston laskentaperiaatteella määritellystä liittymismaksusta aiemmin maksettu liittymismaksu.

Tuotantolaitteiston teho yli 2 MVA:

Liittymismaksu määräytyy liittämisestä aiheutuvista välittömistä verkonrakennuskustannuksista (mm. johtojen rakentaminen, kojeasennukset yms.), liittämisestä aiheutuvista muista kustannuksista (esim. suojausjärjestelyt, kytkentämuutokset yms.) sekä kapasiteettivarausmaksusta.

Lisäliittymismaksu määräytyy liittymän suurentamisesta aiheutuvien, em. periaatteella määriteltyjen rakentamis- ja muutoskustannuksien sekä kapasiteettivarausmaksun perusteella.

Sähköntuotannon siirtomaksut