Tutkintapyyntö PKS Sähkönsiirron ja Pohjois-Karjalan Sähkön toiminnasta ei johtanut esitutkintaan

|
21.6.2023 15:26

Asianajaja Harri Kontturin Itä-Suomen poliisilaitokselle tekemä tutkintapyyntö Pohjois-Karjalan Sähkö -konsernin toiminnasta asiakaslaskutuksessa ei edennyt esitutkintaan. Esiselvityksen teki Keskusrikospoliisi, jonka mukaan asiassa ei ole syytä epäillä kyseisiä yhtiöitä tai sen henkilöstöä petoksesta, törkeästä petoksesta tai mistään muustakaan rikoksesta.

KRP:n tutkinnan päätös -dokumentissa todetaan, että tilanteessa, jossa asiakkaita on laskutettu arvioidun sähkönkulutuksen perusteella silloin, kun tietoa ei ole kirjautunut langattoman datansiirron häiriön vuoksi, perustuu sähkön siirtoyhtiön osalta sähkömarkkinalakiin sekä viranomaisten vahvistamiin sopimusehtoihin siirtoyhtiön ja sen asiakkaiden välillä.

KRP:n päätöksessä todetaan edelleen, että Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n myyntiyhtiöllä on oikeus sähkönmyyntiehtojen ja sähkömarkkinalain mukaisesti arviolaskuttaa asiakasta puuttuvien mittaustietojen osalta. Myyntiyhtiö vastaanottaa mittaustiedot kaikkien jakeluverkkoyhtiöiden osalta valtakunnallisesta keskitetystä tiedonvaihtojärjestelmästä Datahubista. Arviolaskutus tasataan aina todellisten mittarilukemien perusteella seuraavissa laskuissa.