Yrittäjä, tarkista oikea veroluokka!

Suomen valtio kerää verotuloja sähkönsiirtomaksujen yhteydessä perittävällä sähköverolla.

Suurin osa sähkönkäyttäjistä (yksityistaloudet, maatalous ja pääosa yrityksistä) kuuluu veroluokkaan 1. Alhaisempaan veroluokkaan 2 on oikeutettu valmistava teollisuus ja ammattimainen kasvihuoneviljely. Tarkempaa tietoa saa verohallinnon sivuilta.

Sähköyhtiön roolina on toimia veron kerääjänä ja tilittää eurot valtiolle. Veroluokan oikeellisuuden tarkistaminen kuuluu siis asiakkaan vastuulle.

Lähtökohtaisesti PKS määrittää kaikki asiakkaat veroluokkaan 1. Jos yrityksesi on oikeutettu veroluokkaan 2, lähetä meille veroluokkailmoitus ja yrityksen toiminnan kuvaus -lomake täytettynä osoitteeseen laskutus@pks.fi. Asiakirjat saatuamme korjaamme laskutuksen alemman veroluokan mukaiseksi. Laskutuksen perusteena olevan veroluokan voit tarkistaa viimeisimmästä sähkölaskusta. Jos veroluokka on ollut väärä, verottajan ohjeistuksen mukaan korjaus voidaan tehdä kuluvalta ja kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta.

Tulkinta-apua veroluokkakysymyksissä antaa veroviranomainen.

Lisäksi kaikkien teollisuusyritysten, jotka ovat oikeutettuja alempaan veroluokkaan, täytyy rekisteröityä Verohallinnon ylläpitämään Valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin.