Usein kysyttyjä kysymyksiä sähkövahingoista

 • Millaisia sähkölaitevaurioita verkkoyhtiö ei korvaa?

  Luonnoilmiöiden aiheuttamien häiriöiden yhteydessä saattaa yksittäisellä asiakkaalla olla useita eri pituisia sähkökatkoja lyhyen ajan sisään. CE-merkittyjen sähkölaitteiden tulee lähtökohtaisesti kestää tämäntyyppiset sähkökatkojen yhteydessä esiintyvät hetkelliset kytkentäylijännitteet. Tämän vuoksi näistä ilmiöistä johtuvia sähkölaitevaurioita verkkoyhtiö ei korvaa.

  Tilanne, jossa tapahtuu useita lyhyitä sähkökatkoja ja sähköjen takaisinkytkentöjä peräkkäin (ns. jälleenkytkentöjä), ei myöskään normaalisti ole verkkopalvelun virhe. Nämä toiminnot ovat jakeluverkon suojalaitteiden toimintoja, joilla verkosta pyritään erottamaan vikatilanne, joka voi aiheuttaa laitevaurioita asiakkaan ja jakeluverkon laitteisiin ja aiheuttaa hengenvaaran vikapaikassa.

  Sähkölaitteen vaurioituminen sähkökatkosen yhteydessä johtuu useimmiten siitä, että laitteessa on jo valmiiksi iän myötä vioittunut komponentti ja sähkökatkon jälkeen kyseinen komponentti ei enää toimi ja laite ei pysty enää toimimaan normaalisti.

 • Milloin verkkoyhtiö korvaa rikkoutuneen sähkölaitteen?

  Verkkoyhtiö korvaa asiakkaan sähkölaitteelle aiheutuneen vahingon ainoastaan siinä tapauksessa, että rikkoutuminen on johtunut verkkopalvelussamme tapahtuneesta virheestä, kuten nollajohdon katkeamisesta tai pitkäaikaisesta yli- tai alijännitteestä.

  Laitteet kannattaa korjauttaa mahdollisimman pian asiantuntevalla huoltoliikkeellä tai sopia asiasta suoraan laitetoimittajan kanssa. Voit liittää maksamasi huoltoliikkeen laskut vahinkoilmoitukseen.

  Vahinkoilmoitukseen tulee liittää myös tallessa olevat ostokuitit, korjaajan/liikkeen lausunto laitteen tai esineen viasta ja vian aiheuttajasta sekä korjauskuluista, selvitys muista vahingosta aiheutuneista kuluista, sekä mahdollisuuksien mukaan selkeät kuvat vahingoittuneesta omaisuudesta.

  Asiakkaan tulee ensisijaisesti maksaa korjaukset itse ja osoittaa sen jälkeen korvausvaatimuksensa tositteineen PKS Sähkönsiirto Oy:lle.

  Korjauslaskuja ei siis voi osoittaa meille suoraan ilman erillistä sopimusta.

 • Mistä lyhyet sähkökatkot johtuvat?

  Muutaman sekunnin tai parin minuutin sähkökatkot liittyvät sähköverkon suojausautomatiikkaan, jolla pyritään estämään pidemmän sähkökatkon syntyminen. Ukkonen tai pieneläimet aiheuttavat usein ohimenevän vian sähköverkkoon, jolloin sähköt ensin katkeavat ja kytkeytyvät sitten automaattisesti uudelleen päälle. Suurin osa pidemmistä sähkökatkoista voidaan ehkäistä tällä lyhyellä automaattisella katkaisulla.

 • Mistä valojen välkkyminen tai himmentyminen johtuu?

  Valojen välkkyminen voi johtua lyhyestä, muutaman sekunnin sähkökatkosta tai jännitteen tilapäisestä alenemisesta. Jännitteen laatua voi voi heikentää esimerkiksi kiinteistön sähköverkon kuormituksen paikallinen kasvu tai sähköyhtiön verkossa esiintyvä vika. Toisinaan välkyntä voidaan korjata käyttämällä tavallisen hehkulampun tilalla loistelamppuja eli ns. säästölamppuja tai led-lamppuja. Jos välkyntä tai valojen himmentyminen jatkuu, ota yhteyttä meihin, niin tarkistamme kyseisen sähköverkonosan tilanteen.

 • Rikkovatko lyhyet sähkökatkot kodin laitteita?

  Lyhyet, muutamien sekuntien tai minuuttien sähkökatkot ovat sähköverkon normaaleja, joskin harmillisia tapahtumia. Kunnossa olevien laitteiden tulisi kestää nämä katkot vaurioitumatta. Ikääntyminen heikentää laitteiden kestävyyttä ja voi lopulta sähkökatkon yhteydessä rikkoa laitteen. Toiset laitteet häiriintyvät katkoksista enemmän, esimerkiksi kotitietokone voi jumiutua ja vaatia pistokkeen irrottamisen muutamaksi minuutiksi.

  Sähkökatkoihin varautuminen on suositeltavaa jatkossakin. Esimerkiksi UPS-laitteen hankkiminen varmistaa tietokoneen, modeemin ja muiden vastaavien laitteiden häiriöttömän toiminnan kaikissa olosuhteissa.

 • Kuinka kauan ruoat säilyvät pakastimessa?

  Pakastimen lämpenemisnopeuteen vaikuttavat pakastimen ikä, käyttötilavuus, eristepaksuus, täyttöaste, tiivisteiden kunto, ympäristön lämpötila ja käyttäjän toiminta. Työtehoseuran tutkimuksessa täyden pakastimen nopeimmin lämmenneen pakasteen sulaminen 0-asteiseksi kesti säiliöpakastimessa 68-75 tuntia ja kaappipakastimessa 52 tuntia.

  Pakastimen täyttöasteella on suuri vaikutus: Täyden pakastimen koko sisältö suli 0-asteiseksi 20-30 tuntia hitaammin kuin vajaan pakastimen sisältö. Jos taloudessa on kaksi pakastinta, niiden sisältö kannattaa yhdistää keväällä. Samalla säästyy sähköä.

  Sulanut elintarvike on käyttökelpoinen, kunnes sen lämpötila saavuttaa jääkaappilämpötilan +5 astetta. Poikkeuksena ovat raaka liha, kala ja äyriäiset, jotka kannattaa valmistaa ruoaksi, ennen kuin ne lämpenevät +2-asteisiksi. Nopeimmin sulavat sokeria sisältävät leivonnaiset kuten pulla ja sokerikakku. Raaka liha sulaa hitaasti.

  Kesällä ruoan säilyminen voi muodostua ongelmaksi. Alle puoli vuorokautta kestävä sähkökatkos ei vielä vaikuta pakasteiden laatuun, kunhan pakastinta ei auota. Työtehoseuran tutkimuksen mukaan paksueristeiset säiliöpakastimet säilyttävät pakasteet jäisinä jopa useita päiviä.

 • Miten sähkökatkoihin voi varautua?

  Vaikka sähköverkostoa uudistetaan parhaillaan nopealla tahdilla entistä säävarmemmaksi, ei sähkökatkoilta voida kuitenkaan kokonaan välttyä myöskään tulevaisuudessa. Osa sähköverkosta kulkee edelleen metsissä, jolloin ilmajohdot ovat alttiina luonnon ilmiöille. Suosittelemmekin asiakkaitamme varautumaan yllättäviin sähkökatkoksiin jo ennalta. Esimerkiksi aggregaatin tai UPS-laitteen hankkiminen varmistaa tietokoneen, modeemin ja muiden vastaavien laitteiden häiriöttömän toiminnan parhaiten.

  Asiakkaan tulee myös itse pyrkiä rajoittamaan vahinkoa pidempikestoisissa sähkökatkoksissa. Esimerkiksi talvella pakasteet voi siirtää ulos pakkakelillä. Pakastimia voi myös lisäeristää peitoilla ja vilteillä, jolloin ne lämpenevät hitaammin. Tärkeää olisi myös olla aukomatta turhaan pakastimen ovea tai kantta vain pakasteiden tilannetta tarkistaakseen.