Sähkökatkoihin liittyvät laskutusvirheet koskevat ainoastaan vuotta 2022 ja alle 2000 asiakasta

|
31.3.2023 14:00

PKS Sähkönsiirto on jatkanut sähkökatkoihin liittyvien laskutusvirheiden selvittämistä. Laskutusvirheet koskevat alle 2 000 asiakasta, joilla on ollut sähkökatkoja vuoden 2022 sähkönjakelun suurhäiriöiden aikana.

Laskutusvirheet koskevat yksittäisten sähkökatkotuntien arvioitua sähkönkulutusta. Euromääräisesti virhe on muutamista senteistä yksittäisiin euroihin asiakasta kohden.

PKS Sähkönsiirto aloittaa tarkistustyön päätyttyä löydettyjen laskutusvirheiden hyvittämisen ja hyvitykset tulevat asiakkaille toukokuun laskutuksesta alkaen.

Laskutusvirheet johtuvat siitä, että tieto asiakkaalla olevasta sähkökatkosta ei ole siirtynyt automaattisesti mittaustietojärjestelmään. Kun tietoa ei ole ollut, on järjestelmä arvioinut asiakkaan aikaisemman sähkön kulutuksen pohjalta kulutuksen myös sähkökatkon ajalle. Tuo arvioitu kulutus on siirtynyt virheellisesti laskutukseen.

Ennen vuotta 2022 PKS Sähkönsiirto korjasi järjestelmän sähkökatkojen ajaksi tekemät virheelliset kulutusarviot suurhäiriöiden jälkeen manuaalisesti. Vuonna 2022 käyttöönotetussa uudessa mittaustietojärjestelmässä on erilaiset työkalut sähkökatkojen aikaisten virheellisten kulutusarvioiden korjaamiseen ja nyt on selvinnyt, että virheitä on valitettavasti päässyt laskutukseen asti.

Kaikki virheet on korjattu, kun ne on havaittu. Järjestelmää ja toimintamalleja kehitetään edelleen, jotta loputkin virheet havaitaan ja korjataan ennen tietojen siirtymistä laskutukseen.

Laskutusvirheet koskevat vain vuotta 2022

Väitteet, joiden mukaan PKS Sähkönsiirto olisi laskuttanut virheellisesti sähkön käytöstä sähkökatkojen aikana vuosien ajan ovat virheellisiä. Syynä tähän ovat OmaPKS-palvelussa olevat epäselvät kulutustietojen merkinnät, jotka voivat johtaa virheellisiin tulkintoihin.

Palvelusta asiakkaiden ladattavissa olevissa tuntikohtaisissa kulutustiedoissa näkyy merkintä ”laskettu” jokaisella tunnilla, jonka aikana asiakkaalla on ollut sähkökatko.

”Laskettu” -merkintä tulee koko tunnin ajalle, vaikka katko olisi kestänyt vain sekunteja tai minuutteja. ”Laskettu” -merkintä ei tarkoita, että tunnille merkattu kulutus olisi arvioitua ja laskutettu sen mukaisesti. Tunnille merkitty kulutus perustuu sähkömittarin kyseiselle tunnille mittaamaan kulutukseen. Sähkökatkon aikana kulutusta ei ole mitattu.

Selkeytämme jatkossa tuntikohtaisia merkintöjä ja pyrimme neuvomaan asiakkaita omien kulutustietojen tulkitsemisessa.

PKS Sähkönsiirto on koonnut verkkosivuilleen laskutusvirheeseen liittyvän tietopaketin, jossa on muun muassa taustatietoa sekä vastauksia yleisimpiin asiaan liittyviin kysymyksiin.

Info-sivu on osoitteessa: www.pkssahkonsiirto.fi/laskutusvirhe.