Energiayhteisön perustaminen

Energiayhteisö on usean toimijan joukko, joka hyödyntää omaa sähköntuotantoaan yhteisesti.

Useimmiten kyseessä on kerros- tai rivitalossa asuvien asukkaiden perustama yhteisö, joka jakaa yhteisessä käytössä olevan aurinkopaneelin tuottaman sähkön.

Energiayhteisön voi perustaa, jos kaikki yhteisöön kuuluvat kiinteistöt on liitetty sähköverkkoon yhden sähköliittymän kautta.

Kuvituskuva rivitalosta, jonka katolla on aurinkopaneelit

Näin energiayhteisö perustetaan

Tuotantolaitteiston kartoitus ja kilpailutus

Energiayhteisö tekee kartoituksen sopivasta sähköntuotantojärjestelmästä, esimerkiksi aurinkopaneeleista, kilpailuttaa laitteiston.

Päätös energiayhteisön perustamisesta

Energiayhteisö tekee päätöksen yhteisön perustamisesta ja tuotantolaitteiston hankinnasta. Päätöksestä tarvitaan dokumentti, esimerkiksi taloyhtiön kokouksen pöytäkirja.

Tuotantolaitteiston asennus ja liittäminen sähköverkkoon

Laitteiston toimittaja asentaa laitteiston ja lähettää pientuotannon yleistietolomakkeen PKS Sähkönsiirrolle.
Lisätietoa tuotannon liittämisestä

Ylijäämäsähkön myyntisopimus tuotantokäyttöpaikalle

Energiayhteisö tekee sopimuksen ylijäämäsähkön myynnistä sähkön ostajan kanssa.

Energiayhteisön perustamisilmoitus

Energiayhteisö lähettää yhteisön perustamisilmoituksen PKS Sähkönsiirron palvelussa.

Perustamisilmoitus sisältää seuraavat tiedot:

  • yhteisön nimi
  • yhteyshenkilö
  • ylijäämäenergian jakoperuste (SMA/SMB)
  • käyttöpaikkojen tiedot ja osuudet
  • perustamisasiakirjat

Energiayhteisö perustettu

PKS Sähkönsiirto toimittaa asiakkaalle vahvistuksen energiayhteisön perustamisesta sekä hyvityslaskennan aloituspäivämäärästä.

Ylijäämäsähkön myyntisopimukset osakkaille

Jos energiayhteisöllä on käytössä ylijäämäenergian jakoperuste SMB, jokainen osakas tekee ylijäämäsähkön myyntisopimuksen sähkön ostajan kanssa.

Energiayhteisö valmis

Energiayhteisö on käytössä ja hyvityslaskenta käynnistyy.

Perusta energiayhteisö

Mikä ihmeen SMA ja SMB?

Jos energiayhteisö tuottaa sähköä yli oman tarpeensa, jaetaan ylijäämäsähkö ja sen myynnistä saadut tuotot joko SMA- tai SMB-malleilla.

SMA-jakotavassa ylijäämäsähkö ja sen myynnistä tulevat tuotot menevät käyttöpaikalle, jossa sähkö tuotetaan. Kerros- ja rivitaloissa se tarkoittaa taloyhtiötä, joka omistaa aurinkopaneelit. Tuotantokäyttöpaikalla tulee olla ylijäämäsähkön myyntisopimus.

SMB-jakotavassa ylijäämäsähkö ja sen myynnistä tulevat tuotot jaetaan kaikille energiayhteisön käyttöpaikoille, eli asukkaille heidän yhdessä sopimansa jakoperusteen mukaisesti. Jokaisella asukkaalla tulee silloin olla oma ylijäämäsähkön myyntisopimuksensa.

Energiayhteisö voi valita jakotavan itse yhteisöä perustaessaan.