Korvauskäytännöt sähkökatkon sattuessa

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada vakiokorvausta, kun hän on ollut yhtäjaksoisesti ilman sähköä vähintään 12 tuntia. Keskeytysaika alkaa siitä, kun keskeytys on tullut tietoomme ja meillä on ollut mahdollisuus aloittaa vian korjaaminen.

Asiakkaalle vakiokorvaus hyvitetään automaattisesti sähkölaskulla. Huomioithan, että automaattinen vakiokorvaus ei välttämättä näy heti katkon jälkeen saapuvassa laskussa.

Jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta. Verkkoyhtiö voi vapautua maksuvelvollisuudesta myös silloin, jos keskeytyksen syyn katsotaan olevan verkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi energian säännöstelyä koskevat viranomaismääräykset.

Vakiokorvaus

Lakisääteisen vakiokorvauksen määrä riippuu vuotuisesta siirtopalvelumaksusta. Korvaukset määräytyvät sähkökatkon yhtämittaisen keston perusteella. Useammat katkokset katsotaan erillisiksi, jos niiden välillä sähköt ovat palautuneet vähintään kahdeksi tunniksi.

Sähkönjakelukeskeytysten vakiokorvaukset

  • Keskeytysaika 12–24 tuntia: 10% vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • Keskeytysaika 24–48 tuntia: 25% vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • Keskeytysaika 48–72 tuntia: 50% vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • Keskeytysaika 72–120 tuntia: 100% vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • Keskeytysaika 120–288 tuntia: 150% vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • Keskeytysaika yli 288 tuntia: 200% vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

Korvaukset rikkoutuneista laitteista

Laitevaurion sattuessa verkkoyhtiö on korvausvelvollinen, jos verkkopalvelussa on ollut virhe, kuten nollavika tai pitkäaikainen yli- tai alijännite.

Jos epäilet laitevian tai käyttöhäiriön johtuvan sähköntoimituksesta, ota yhteyttä PKS Sähkönsiirtoon tilanteen selvittämiseksi.

Vahingon sattuessa voit itse valita, haetko korvausta verkkoyhtiöltä vai omalta vakuutusyhtiöltäsi.

Lue täältä usein kysytyt kysymykset sähkövahingoista

Korvauksen hakeminen