Näin me hoidamme suurhäiriöt

Suurhäiriössä sähköverkkoon tulee samanaikaisesti monia vikoja, jotka aiheuttavat sähkökatkoja tuhansille talouksille.

Lähes kaikkien suurhäiriöiden aiheuttajana on sää. Kova tuuli tai lumikuorma kaataa puita sähkölinjalle tai rikkoo muuten sähköverkkoa.

Suurhäiriöiden hoitaminen on monien eri toimijoiden saumatonta yhteistyötä. PKS Sähkönsiirron työntekijöiden lisäksi vikojen korjaamisessa tarvitaan urakoitsijoiden sekä monien eri alojen ammattilaisten työpanosta. Myös asiakkaiden tekemät vikahavainnot ovat tärkeitä ja ne nopeuttavat vikojen paikantamista sekä niiden korjaamista.

Neljä varautumisluokkaa

PKS Sähkönsiirron käytössä oleva suurhäiriöiden varautumismalli perustuu neljään värikoodattuun varautumisluokkaan.

Vihreä varautumisluokka on normaalitilanne, jossa varaudutaan korjaamaan yksittäisiä vikoja. Toisessa ääripäässä on punainen varautumisluokka, jolloin vikoja on yli 300 kappaletta, suurhäiriö kestää useita vuorokausia ja töissä on reilusti yli sata viankorjaajaa ja muuta henkilöstöä.

Lue Sähköt takaisin! -opas

Tältä sivulta ladattavissa olevassa Sähköt takaisin! -suurhäiriöiden toimintaoppaassa kerrotaan, miten PKS Sähkönsiirto varautuu suurhäiriöihin, miten tilannetta johdetaan ja millaisilla periaatteilla vikoja korjataan suurhäiriön eri vaiheissa.

Opas on tarkoitettu ensisijaisesti suurhäiriöorganisaatiossa mukana olevien tahojen käyttöön. Opas antaa kuitenkin myös runsaasti tietoa PKS Sähkönsiirron sidosryhmille, yhteistyökumppaneille sekä asiakkaille.

Häiriöt

Häiriöt kartalla

Katso sähkönjakelun häiriöt kartalta.

Katkot-palveluun

Vikailmoitus

Ilmoita vika

Huomasitko vian sähköverkossa tai onko sähköissä häiriöitä?

Tee vikailmoitus