Säävarma sähkö kuuluu myös maaseudulle

Koska meillä Pohjois-Karjalassa asutaan harvassa, sähköverkkoa tarvitaan asiakasta kohden enemmän kuin monissa muissa maakunnissa. Meistä onkin vuosikymmenien saatossa tullut maaseutumaisen sähkönjakelun erikoisosaaja. Seuraamme tarkasti asiakkaidemme tarpeita ja kehitämme verkkoamme niiden mukaan.

Mitä on saatu aikaan?

Käynnistimme vuonna 2014 Varma Verkko -projektin, jonka tavoitteena on sähköverkon laajamittainen uusiminen niin, että pitkien sähkökatkojen riski poistuu vuoden 2036 loppuun mennessä. Samalla sähkökatkojen määrä vähenee radikaalisti ja niiden keskimääräinen kesto lyhenee viidesosaan nykyisestä.

Lain asettamat toimitusvarmuustavoitteet tiiviisti asuttujen taajama-alueiden osalta saatiin valmiiksi jo vuoden 2019 aikana. Uusimisen aikana vaihdoimme perinteisiä ilmajohtoja maakaapeleiksi kaikkiaan 1 600 kilometrin matkalta. Samassa yhteydessä noin tuhat luonnonilmiöille altista pylväsmuuntamoa vaihdettiin puistomuuntamoiksi. Taajamien ulkopuolisten alueiden osalta aikaa toimitusvarmuustavoitteiden täyttämiseen on vuoden 2036 loppuun saakka.

Taajamien ulkopuolella olemme siirtäneet metsässä kulkevia ilmajohtoja tienvarteen ja lisänneet verkostoautomaatiota, jonka avulla voimme rajata vikapaikan takana olevat sähköttömät alueet mahdollisimman pieneksi. Haja-asutusalueella yleisin sähkökatkoksen aiheuttaja metsäisessä maakunnassamme on hoidetun johtoalueen ulkopuolelta johdolle kaatuva tai taipuva puu. Olemmekin yhteistyössä Metsänhoitoyhdistyksen kanssa kehittäneet toimintamallin, jossa yhteistyössä maanomistajien kanssa levennetään johtokatuja niin, että puut eivät enää yllä kumartelemaan johdoille. Tällaista tehostettua vierimetsänhoitoa olemme tehneet jo 3 000 kilometrin matkalta, ja työ jatkuu.

Mitä on suunnitteilla

Seuraavaksi siirrämme verkoston parannustyöt maaseutuverkkoon. Vaihdamme taajamien läheisyydessä olevat keskijännitteiset runkojohdot maakaapeleiksi. Kauempana olevat keskijänniteilmajohdot siirrämme metsästä tien varteen. Vierimetsänhoitoa jatkamme vuoden 2023 loppuun vielä noin 2 500 kilometrin verran. Verkostoautomaation lisääminen tehostaa vikojen rajaamista pienemmälle alueelle ja lyhentää niiden kestoa.

Tutkimme myös Lappeenrannan yliopiston kanssa, kuinka yleistyvät sähköautot, aurinkopaneelit ja kysynnänvaihtelut voidaan parhaiten hallita sähköverkossa ja kuinka ne voidaan ottaa huomioon vanhaa verkkoa uusittaessa. Kehitämme älyverkkoratkaisuja, joilla voidaan ohjata sähkönkäyttöä ja näin pienentää verkoston uusimisen kustannuksia.

Usein kysyttäjä kysymyksiä sähköverkosta