Investointipaineiden ja kohonneiden rakennuskustannusten vuoksi joudumme valitettavasti korottamaan sähkönsiirtomaksua. Keskimäärin korotus on 5,9 prosenttia. Muutos tulee voimaan heinäkuussa.

 

Kerrostaloasukkaalle korotus tarkoittaa keskimäärin kolmen euron ja sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvalle noin seitsemän euron lisämaksua kuukaudessa.

 

Tarkempi korotusprosentti riippuu siitä, miten paljon sähköä käytät ja millainen verkkopalvelusopimus sinulla on. Korotusprosentti vaihtelee 4,9 ja 7,9 prosentin välillä. Lain mukaan korotus voi olla 8 prosenttia.

Hinnan muutos kohdistuu 60 prosenttia perusmaksuun eli siihen, josta maksat joka kuukausi aina saman summan ja 40 prosenttia energiaan eli siihen, kuinka paljon sähköä käytät.

Tarkemmista hinnoista voit lukea uutisestamme.

Rahat menevät sähköverkon uudistamiseen

Rakennamme asiakkaillemme uutta ja säävarmaa verkkoa, jotta meillä olisi tulevaisuudessakin täällä elämisen ja yrittämisen edellytykset. Sähköverkkoa joudutaan uudistamaan vuosittain vielä enemmän, että PKS Sähkönsiirto pystyy täyttämään lakisääteisen velvoitteensa rakentaa sähköverkosta säävarma vuoteen 2036 mennessä. Uudistaminen maksaa kaikkiaan saman verran kuin yli 70 Joensuun toriparkkia eli lähemmäs miljardin. Tämä tarkoittaa sitä, että kustannuspaineet ovat todellakin kovat.

Joudumme rakentamaan uutta verkkoa, koska sähkönkäyttötavat ja -tarpeet ovat muuttuneet vuosikymmenien saatossa. Tulevaisuudessa käytämme tuplasti enemmän uusiutuvaa energiaa kuin mitä nyt. Myös moni teistä tuottaa itse aurinkopaneeleillaan verkkoomme sähköä, ja lisääntynyt kuorman käyttö ja kaksisuuntaisuus yhdessä säävarman verkon kanssa vaativat sitä, että parannamme sähköverkon laatua meille kaikille toimivammaksi. Säävarma verkko takaa sen, että sähkökatkoja on vähemmän ja ne myös kestävät lyhyemmän aikaa.

Käytännössä laitamme rahaa esimerkiksi Heinäveden ja Tuupovaaran sähköasemiin sekä vanhojen ilmajohtojen siirtämiseen säältä turvaan maan alle. Usealle asemalle lisätään kameravalvonta, ja verkkoalueen kaikki sähkömittarit vaihdetaan uusiin. Muun muassa Honkavaaran ja Nurmeksen päämuuntajat joudutaan uusimaan, ja Kesälahden sähköasemalle sekä tarvittaville muille sähköasemille lisätään maasulkuvirran sammutuskela.

Parannamme elämisen laatua

Korkeampi siirtomaksu ei mene pörssisijoittajien taskuun, koska omistajinamme ovat alueen kunnat.  Rahat menevät suoraan toimivamman sähköverkon rakentamiseen asiakkaillemme. Sähköä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, ja se on nykyään elämisen ja yrittämisen perusedellytys. Se mahdollistaa esimerkiksi etätyöskentelyn juuri siellä missä haluat.

Verkon uudistaminen tarkoittaa konkreettisesti sitä, että alueemme ammattilaiset rakentavat sähköverkkoa joka vuosi noin 700 kilometriä eli saman matkan, mitä on Joensuusta Kittilään. Vuosittain tähän uppoaa noin 30 miljoonaa euroa. Uudistamistyömme mahdollistavat työntekijöillemme 300 henkilötyövuotta, jolloin työllistävä vaikutus on aidosti merkittävä monessa perheessä.

PKS Sähkönsiirron siirtomaksuilla rakennetaan tulevaisuuden maakuntaa.

Näitä asioita sinäkin varmasti mietit. Lue mitä vastaamme.

 • Miksi hintoja korotetaan?

  Korotuksilla rahoitetaan sähköverkkomme uudistamista säävarmaksi. Se, että verkon
  uudistaminen maksaa paljon rahaa, johtuu siitä, että meillä on sähköverkkoa 22 000
  kilometriä (yltäisi meiltä Uuteen-Seelantiin ja hyvän matkaa vielä takaisinkin), ja verkon
  uudistaminen on kallista työtä.

  Säävarman sähköverkon rakentaminen Pohjois-Karjalaan on valtava urakka. Aloitimme työt
  2013 ja valmista on vuonna 2036. Rakennamme asiakkaillemme uutta ja säävarmaa
  verkkoa, jotta meillä olisi tulevaisuudessakin täällä elämisen ja yrittämisen edellytykset.
  Sähköverkkoa joudutaan uudistamaan vuosittain vielä enemmän, että PKS Sähkönsiirto
  pystyy täyttämään lakisääteisen velvoitteensa rakentaa sähköverkosta säävarma vuoteen
  2036 mennessä. Uudistaminen maksaa kaikkiaan saman verran kuin 70 Joensuun
  toriparkkia eli lähemmäs miljardin.

  Emme saa rahaa sähköverkon uudistamiseen mistään muualta kuin teiltä asiakkailta, ja teitä
  varten sähköverkkomme ylipäätään on olemassa. Sitä uudistetaan, että elämisen ja
  yrittämisen edellytykset säilyisivät täällä Pohjois-Karjalassa myös tulevaisuudessa.

 • Eivätkö nämä siirtomaksut mene suoraan omistajien taskuun?

  Eivät mene.

  PKS Sähkönsiirto ei jaa osinkoja omistajilleen. PKS Sähkönsiirto on Pohjois-Karjalan Sähkön
  tytäryhtiö ja PKS-konserni maksaa osinkoja omistajina oleville kunnille. Viime vuonna
  Pohjois-Karjalan Sähkö maksoi kunnille osinkoja 4,6 miljoonaa euroa.

  Omistajakunnat ovat olleet osinkojen suhteen hyvinkin maltillisia, sillä 4,6 miljoonan osingot
  203 miljoonan liikevaihtoa tekevässä konsernissa eivät varmasti tyydyttäisi omistajia, jotka
  olisivat pelkästään euron kiilto silmissä liikkeellä.

  Nuo kunnille maksettavat osingot jäävät kaiken lisäksi maakuntaan ja kuntalaisten
  palvelujen parantamiseen.

 • Eikö näille siirtomaksuille mahda mitään?

  Valitettavasti ei kovinkaan paljon.

  Jos käytät sähköä toimialueellamme, joudut maksamaan sen siirtämisestä. Olet siis
  asiakkaamme – halusitpa sitä tai et, koska sähkönsiirto on Suomessa luonnollinen monopoli.
  Se tarkoittaa, että kullakin alueella on vain yksi sähköverkkoyhtiö. Et siis voi kilpailuttaa
  sähkönsiirtoa samaan tapaan kuin ostamaasi sähköenergiaa.

  Vaikuttaa voit omaan sähkön kulutukseesi ja varmistaa, että sinulla on käytössäsi sinun
  kulutuksesi kannalta edullisin verkkopalvelutuote.

 • Mitä te näillä siirtomaksuilla oikein teette?

  Siirtomaksuilla rahoitetaan sähköverkon uudistamisen suunnittelu ja rakentaminen,
  sähköverkon kunnossapito ja raivaustyöt, sähköverkon valvonta ja käyttö sekä häiriöiden
  hoito ja vikojen korjaus.

  Verkon uudistamisen käytetään vuosittain noin 30 miljoonaa euroa, ja sillä rakennetaan
  uutta verkkoa noin 700 kilometriä. Jatkossa sähköverkkoa joudutaan uudistamaan
  vuosittain vieläkin enemmän, että PKS Sähkönsiirto pystyy täyttämään lakisääteisen
  velvoitteensa rakentaa sähköverkosta säävarma vuoteen 2036 mennessä. Tähän tarvitaan
  lisää rahaa.

  Siirtomaksuissa on mukana myös valtiolle maksettavat sähkö- ja arvonlisäverot, joiden
  osuus on noin kolmannes siirtomaksuista.

 • Miten voitte korottaa mielivaltaisesti hintoja?

  Hinnoittelu ei ole mielivaltaista.

  Sähkönsiirto on Suomessa luonnollinen monopoli. Se tarkoittaa, että kullakin alueella on
  vain yksi sähköverkkoyhtiö. Sähkönsiirtoa ei siis voi kilpailuttaa samalla tavalla kuin
  sähköyhtiötä.

  Tällä luonnollisella monopolilla on haluttu varmistaa laadukas ja tasapuolinen sähkönjakelu
  kaikkialle Suomeen. Jos sähköverkkoa tehtäisiin pelkästään markkinaehtoisesti kysynnän ja
  bisneksen ehdoilla, ei meillä luultavasti olisi näin laajaa ja toimivaa sähköverkkoa myös haja-asutusalueilla.

  Koska sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa, markkinavoimat eivät ohjaa toimintaamme. Aivan
  holtitonta toimintamme ei kuitenkaan ole, koska meitä valvotaan. Vaaleilla valitut
  kansanedustajamme päättävät sähkömarkkinalaista, jonka mukaan me toimimme. Tuon lain
  toteutumista valvoo viranomainen, Energiavirasto.

  Energiavirasto määrittelee valvontamenetelmillä meille verkkoyhtiöille taloudelliset
  reunaehdot, joiden puitteissa meidän tulee toimia.

 • Miksi sähkökatkoja on edelleen, vaikka hinnat ovat korkeat?

  Säävarman verkon rakentaminen on pitkä urakka. 22 000 kilometriä laajasta verkostamme
  on kaapeloitu taajamat ja nyt uudistaminen jatkuu maaseutualueiden lisäksi haja-asutusalueille.

  Säävarmuus ei valitettavasti näy heti kaikilla asiakkailla.

  Isossa kuvassa muutos kuitenkin näkyy jo. Esimerkiksi maaliskuun 2022 Manu-myrskyssä
  sähköttä oli enimmillään 6 000 taloutta, ja katkot saatiin korjattua alle vuorokaudessa.
  Kymmenen vuotta aikaisemmin sähköttömiä talouksia olisi ollut kaksinkertainen määrä ja
  korjaaminen olisi kestänyt paljon pidempään. Myös iso osa taajama-alueista olisi ollut silloin
  ilman sähköjä. Nyt taajamissa ei ollut Manu-myrskyssä lainkaan sähkökatkoja.

 • Miksi muilla verkkoyhtiöillä on halvemmat hinnat?

  Sähkönsiirrossa hintoihin vaikuttavat asiakkaiden määrä ja sähköverkon pituus.

  Laki sanoo, että maksujen on oltava tasapuoliset. Se tarkoittaa, että mitä enemmän maksajia
  ja lyhyempi verkko, sitä halvemmat ovat hinnat.

  Esimerkiksi pääkaupunkiseutuun verrattuna meillä on neljä kertaa pidempi sähköverkko
  mutta vain neljäsosa asiakkaista. Lisäksi sähköverkko on kaupungeissa jo valmiiksi
  säävarmaa, eli kaapelia on maan alla. Siellä säävarman verkon investoinnit ovat nolla euroa,
  meillä taas jopa lähemmäs miljardi euroa

 • Miksi toiset verkkoyhtiöt laskevat hintoja, mutta te vain korotatte?

  Sähköverkkoyhtiöt ja niiden toimintaympäristöt ovat hyvin erilaisia.

  Hintoja laskevilla sähköverkkoyhtiöillä ei ole niin suuria paineita sähköverkkonsa
  uudistamiseen tai heillä voi olla lyhyt sähköverkko ja paljon asiakkaita, joiden kesken
  kustannukset jakautuvat.

  Meillä on laaja ja metsäalueilla kulkeva sähköverkko, jossa on paljon uudistettavaa.
  Sähköverkkoa on jokaista asiakasta kohden noin 260 metriä ja uudistamiskustannukset
  jaetaan kaikkien asiakkaiden kesken.

   

Myös ylläpitomaksuihin muutoksia

Sähkönjakeluverkosta irrotetun sähköliittymän liittymissopimus voidaan pitää voimassa maksamalla siitä liittymän koosta riippuva ylläpitomaksu. Myös nämä ylläpitomaksut muuttuvat ja ovat seuraavanlaiset:

3x25A – 3x63A, 19,07 €/kk (alv 24 %), kun aiemmin hinta oli 16,90 €/kk.

3x80A – 3x200A, 171,74 €/kk (alv 24 %), kun aiemmin hinta oli 154,01 €/kk.

Pienjänniteteholiittymät, 317,56 €/kk (alv 24 %), kun aiemmin hinta oli 291,71 €/kk.

Keskijänniteteholiittymät, 1545,85 €/kk (alv 24 %), kun aiemmin hinta oli 1427,41 €/kk.

Hinnankorotuspalaute