PKS Sähkönsiirron siirtomaksuihin korotus 1.7. alkaen

|
21.5.2024 12:41

Pohjois-Karjalan ja Koillis-Savon alueella sähköverkosta ja sähkönjakelusta vastaava PKS Sähkönsiirto korottaa verkkopalvelumaksujaan, eli sähkönsiirtomaksuja 1.7.2024 alkaen.

Syynä hinnankorotukselle ovat kohonneet sähköverkon rakentamiskustannukset sekä PKS Sähkönsiirron sähköverkon uudistamiseen liittyvät investointipaineet.

Siirtomaksut nousevat keskimäärin 5,9 prosenttia. Tarkempi korotusprosentti riippuu siitä, miten paljon asiakas käyttää sähköä ja millainen verkkopalvelusopimus asiakkaalla on. Korotusprosentti vaihtelee 4,9 ja 7,9 prosentin välillä. Lain mukaan korotus voi olla enintään 8 prosenttia keskimääräisen tyyppikäyttäjän vuosittaisesta kokonaismaksusta. Yksittäisellä asiakkaalla korotusprosentti voi olla suurempikin.
Käytännössä korotus tarkoittaa kerrostalossa asuvalle asiakkaalle 2,2–3,5 euron lisämaksua kuukaudessa. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvalle korotus on 7,3 euroa kuukaudessa.

Hinnankorotuksista 60 prosenttia kohdistuu perusmaksuun ja 40 prosenttia sähköenergiaan. Perusmaksun suuruus on asiakkaalle aina sama, sähköenergian määrä riippuu siitä, kuinka paljon asiakas sähköä käyttää.

Korotukset menevät sähköverkon uudistamiseen

PKS Sähkönsiirto rakentaa asiakkailleen uutta ja säävarmaa verkkoa, jotta Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa olisi tulevaisuudessakin elämisen ja yrittämisen edellytykset. Sähköverkon vuosittaiset uudistamispaineet ovat kasvaneet ja samalla rakentamiskustannukset ovat nousseet jopa 20–30 prosenttia.

PKS Sähkönsiirto joutuu nostamaan vuosittaisia verkon uudistamismääriään, että yhtiö pystyy täyttämään lakisääteisen velvoitteensa rakentaa sähköverkosta säävarma vuoteen 2036 mennessä. Säävarmuus tarkoittaa lain mukaan sitä, että sähkökatkot saavat kestää taajamissa enintään kuusi ja haja-asutusalueilla 36 tuntia.

Käytännössä säävarmuus tarkoittaa vanhojen ilmajohtojen siirtämistä maan alla kulkevaksi kaapeliksi. Lisäksi säävarmuutta saadaan siirtämällä metsien keskellä kulkevia ilmajohtoja teiden varsiin, jossa niitä on nopeampi huoltaa ja korjata, raivaamalla ilmajohtojen lähellä olevaa metsää sekä erilaisella sähköverkon automatiikalla.

PKS Sähkönsiirron verkkoalueen taajamat ovat jo pääosin säävarmaa verkkoa. Nyt verkon uudistamista tehdään maaseutu- ja haja-asutusalueilla, joissa välimatkat ovat pitkiä.

Säävarman verkon rakentaminen on aloitettu 2013 ja kokonaisuudessaan verkon uudistaminen maksaa jopa miljardin.

Verkkoa on uudistettava myös siksi, että se kestää vihreään siirtymään liittyvät muutokset. Yhä useampi PKS Sähkönsiirron asiakkaista tuottaa itse sähköä verkkoon aurinkopaneeleilla. Lisäksi sähkönkulutuksessa on energian hintaan liittyviä suuria vaihteluja. Kun sähkö on halpaa, sitä kulutetaan samanaikaisesti paljon. Tämä vaatii sähköverkon vahvistamista, että verkko kestää hetkittäisiä kulutuspiikkejä.

Sähköverkko yltäisi Uuteen-Seelantiin saakka

PKS Sähkönsiirto käyttää verkon uudistamiseen vuosittain noin 30 miljoonaa euroa. Uutta verkkoa sillä rakennetaan noin 700 kilometriä, eli saman verran kuin Joensuusta on matkaa Kittilään. Kaikkiaan PKS Sähkönsiirrolla on sähköverkkoa yli 22 000 kilometriä. Suoraksi vedettynä se yltäisi Joensuusta Uuteen-Seelantiin ja vielä hyvän matkaa takaisinkin. Asiakkaita PKS Sähkönsiirrolla on vajaat 88 000.

PKS Sähkönsiirron verkkopalvelumaksut ovat moneen muuhun suomalaiseen verkkoyhtiöön verrattuna melko korkeat. Tämä johtuu siitä, että PKS Sähkönsiirrolla on paljon sähköverkkoa, suuret verkon uudistamistarpeet ja vähän asiakkaita, joiden kesken kustannukset jaetaan. PKS Sähkönsiirrolla on sähköverkkoa noin 260 metriä asiakasta kohden, kun suurissa kaupungeissa toimivilla verkkoyhtiöillä verkkoa on vain kymmeniä metrejä asiakasta kohden. Lisäksi kaupunkiverkkoyhtiöillä sähköverkko on jo valmiiksi lähes täysin säävarmaa maakaapelia. PKS Sähkönsiirrolla ja muilla maaseutumaisilla alueilla toimivilla yhtiöillä on vielä paljon säävarmaksi uudistettavaa verkkoa.

PKS Sähkönsiirto on vahvasti maakunnan kehittämiseen sitoutunut, alueen kuntien omistama yhtiö, jonka tehtävänä on tuoda virtaa Pohjois-Karjalaan ja Koillis-Savoon. Yhtiön sähköverkon uudistamistyöt työllistävät alueella noin 300 henkilötyövuoden verran. PKS Sähkönsiirto on Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n tytäryhtiö.

Lue lisää, katso vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin ja anna palautetta täällä.