PKS Sähkönsiirto avaa suurhäiriötoimintaansa

|
21.2.2023 13:53

Pohjois-Karjalan ja Koillis-Savon sähköverkosta ja sähkönjakelusta vastaava PKS Sähkönsiirto on koonnut ja julkaissut oppaan, jossa kerrotaan, miten sähkönjakelun suurhäiriöitä hoidetaan ja sähkökatkoja korjataan.

Sähköt takaisin! -nimeä kantavassa suurhäiriöiden toimintaoppaassa selvitetään, miten PKS Sähkönsiirto varautuu suurhäiriöihin, miten tilannetta johdetaan ja millaisilla periaatteilla vikoja korjataan suurhäiriön eri vaiheissa.

– Suurhäiriöiden hoitaminen vaatii saumatonta yhteistyötä monilta eri tahoilta. Keskiössä on se, että kaikilla on samanlainen ja ajan tasalla oleva käsitys siitä, millainen suurhäiriö on, missä suurimmat vika-alueet ovat ja millaista kalustoa niiden korjaaminen vaatii. Kun tilannekuva on selkeä, pystytään viat korjaamaan nopeammin, PKS Sähkönsiirron kehitys- ja varautumispäällikkö Matti Pesonen sanoo.

Sähköt takaisin! -opas on tarkoitettu ensisijaisesti suurhäiriöorganisaatiossa mukana olevien tahojen käyttöön. Opas antaa kuitenkin myös runsaasti tietoa PKS Sähkönsiirron sidosryhmille, yhteistyökumppaneille sekä asiakkaille.

– Meillä on sisäisessä käytössä useita suurhäiriötoimintaan liittyviä toimintaohjeita, mutta meiltä on puuttunut tämän toimintaoppaan kaltainen kiteytetty esitys kokonaisuudesta. Opas antaa maallikollekin hyvän kuvauksen siitä, miten suurhäiriöorganisaatio toimii, Pesonen kertoo.

Oppaassa esitellään PKS Sähkönsiirron varautumismalli, joka perustuu neljään värikoodattuun varautumisluokkaan. Vihreä varautumisluokka on normaalitilanne, jossa varaudutaan korjaamaan yksittäisiä vikoja. Toisessa ääripäässä on punainen varautumisluokka, jolloin vikoja on yli 300 kappaletta, suurhäiriö kestää useita vuorokausia ja töissä on reilusti yli sata viankorjaajaa ja muuta henkilöstöä.

– Punaisen luokan suurhäiriöitä sattuu keskimäärin vain viiden vuoden välein. Niitä aiheuttavat poikkeuksellisen voimakkaat ukkosrintamat, myrskypuuskat, syöksyvirtaukset tai erittäin hankala ja pitkäkestoinen lumikuormatilanne, Pesonen selvittää.

Lähes kaikki suurhäiriöt syntyvät joko kovan tuulen, ukkosten tai puissa sekä sähköverkossa olevan painavan lumikuorman takia. Sähköverkkoa uudistetaan koko ajan säävarmaksi. Laajat uudistukset aloitettiin vuonna 2013 ja työn tulokset näkyvät jo.

– Esimerkiksi maaliskuun 2022 Manu-myrskyssä sähköttä oli enimmillään 6 000 taloutta ja katkot saatiin korjattua alle vuorokaudessa. Kymmenen vuotta aikaisemmin sähköttömiä talouksia olisi ollut kaksinkertainen määrä ja korjaaminen olisi kestänyt paljon pidempään. Myös iso osa taajama-alueista olisi ollut silloin ilman sähköjä. Nyt taajamissa ei ollut lainkaan sähkökatkoja, Pesonen arvioi.

PKS Sähkönsiirto rakentaa säävarmaa verkkoa vuosittain 30 miljoonalla eurolla. Rakennusurakat työllistävät joka vuosi satoja ihmisiä. Säävarmaksi koko PKS Sähkönsiirron sähköverkko on tarkoitus saada vuoteen 2036 mennessä.

Sähköt takaisin! – suurhäiriöiden toimintaoppaaseen voi tutustua osoitteessa: pkssahkonsiirto.fi/suurhairioopas.