Voiko pistorasiaan työntää mitä vain?

|
7.5.2024 13:15

Voisi kuvitella, että sähköverkkoon saa kytkeä vaikka minkälaisia sähkölaitteita niin paljon kuin sulake kestää. Muutamat sähkölaitteet voivat kuitenkin aiheuttaa häiriöitä sähköverkkoon.

Pistorasia

Millaisia laitteita pistorasiaan voi liittää?

Pistorasiaan voi kytkeä laitteita, jotka on hyväksytty Euroopan alueella eli joilla on CE-merkki. Laitteiden tulee olla valmistettu Euroopan unionin asettamien vaatimusten ja standardien mukaisesti, jotta ne ovat turvallisia.

Laitteen ottama virta ei kuitenkaan saa ylittää liittymän tai käyttöpaikan pääsulakkeen nimellisvirtaa. Verkkopalvelu- ja sähköntoimitusehtojen mukaisesti sähköasennuksia tai laitteita ei saa käyttää niin, että niistä aiheutuisi vahinkoa tai häiriötä toisille sähkönkäyttäjille tai jakeluverkolle. Esimerkiksi jokin sähkölaite voi päälle laitettaessa hetkellisesti haukata jopa yli 10-kertaisesti virtaa käyntitilanteeseen nähden, jolloin liittymän suurin sallittu virta voi ylittyä. Tämä voi aiheuttaa sähköverkkoon jännitevaihtelua, joka näkyy muun muassa valojen välkyntänä – yleensä myös naapurustossa.

Viallinen laite voi aiheuttaa sähköverkkoon myös harmonista säröä, joka huomataan vasta toisella käyttöpaikalla. Tällaisissa tapauksissa kuluttajilla on velvollisuus muuttaa tai korjata verkkoon kytketyt laitteet niin, etteivät ne aiheuta häiriöitä verkkoon.

Miten se on mahdollista? Eikö sulake pidä huolta siitä, että virran määrä ei ylity?

Omakotitalon pääsulakkeet ovat yleensä 25 ampeeria, yksittäisiä sähkölaitteita suojaavat sulakkeet puolestaan 10 tai 16 ampeeria. Tavallinen tulppasulake kestää hetkellisesti 10–20-kertaisen virran nimellisvirtaan verrattuna. Kun sulake ei pala, käyttäjä ei huomaa aiheuttaneensa verkkoon jännitevaihtelua.

Millaiset laitteet tätä aiheuttavat?

Tavallisimmin tällaiset laitteet ovat yksivaihemoottoreilla varustettuja sähkölaitteita, esimerkiksi klapikoneita, hitsauskoneita, kompressoreja ja painepesureita, sekä kolmivaiheisia maalämpöpumppuja, joissa ei ole tehokasta virranrajoitinta.

Onko sähkönkäyttäjällä korvausvastuu oman laitteensa käytön aiheuttamasta vahingosta?

Käyttäjä on korvausvelvollinen vain, jos hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää laitteen käytön aiheuttamista riskeistä tai jos hän jatkaa käyttöä kielloista huolimatta. Sähkönkäyttäjällä on velvollisuus tarkistaa, että hänen verkkoon liittämänsä laite on standardien mukaan kytkentäkelpoinen. Jos hankitun laitteen käyttämän virran määrä on suuri verrattuna liittymän kokoon tai se kytkeytyy verkkoon usein, asia kannattaa tarkistaa ennen laitehankintaa verkkoyhtiöltä. Sieltä saa tietoa siitä, millaisia laitteita omaan liittymään saa kytkeä.

Sähköä verkkoon päin syöttävien laitteiden käyttö on kielletty ilman verkkoyhtiön antamaa lupaa. Niille tarvitaan aina eri sopimus. Muutenkin verkkoyhtiöstä on hyvä tarkistaa ennakolta esimerkiksi maalämpöpumpun, hitsauslaitteiden ja kompressorien käyttö.

Jos valot välkkyvät…

Jos valot välkkyvät ajoittain tai säännöllisesti, esimerkiksi aina samaan aikaan vuorokaudesta, syynä voivat olla sinun tai naapurisi sähkölaitteet. Sähkölaitteista johtuva välkyntä saadaan hallintaan esimerkiksi rajoittamalla niiden ottamaa virtaa, siirtämällä käyttöä tiettyihin aikoihin, muuttamalla kytkentöjä, mitoittamalla liittymä oikein tai vahvistamalla verkkoa. Ellei ongelmaan löydy ratkaisua omasta taloudesta tai välkyntä on häiritsevää, ole tarvittaessa yhteydessä meihin asian selvittämiseksi.

Mikäli valot kirkastuvat tavallista kirkkaammiksi tai ovat poikkeuksellisen himmeät, kyse voi olla viasta joko kiinteistössä tai verkkoyhtiön verkossa. Soita tällöin vikapäivystyksemme numeroon 013 266 3900.

Kun hankit sähkölaitteita, ota huomioon tämä:

– Usein käynnistyvät ja suuren käynnistysvirran tarvitsevat laitteet, kuten pumput, kompressorit ja moottorit, tulee varustaa sellaisella virranrajoittimella, että niiden käynnistysvirta ei ylitä sallitun pääsulakkeen kokoa.

– Suosi laitehankinnoissa kolmivaiheisia eli voimavirtaa käyttäviä sähkölaitteita. Niiden ottama virta jakautuu kolmelle vaiheelle ja on siksi suuruudeltaan karkeasti kolmasosan vastaavan tehoisen yksivaiheisen (valovirta-)sähkölaitteen ottamasta virrasta.

– Ostaessasi klapikonetta hanki aina sellainen, jossa moottori käy jatkuvasti ja halkaisua ohjataan vain hydrauliikkavivuilla. Jos klapikoneen moottori käynnistetään uudelleen joka klapia varten, kone aiheuttaa välkyntää.

Klapikone