Virtuaalinen tupailta sähköpulasta, -katkoista ja niihin varautumisesta 22.11.2022

|
16.11.2022 13:44
  • Millaisista osista ja kokonaisuuksista sähköverkko koostuu?
  • Mikä sähkökatkoja aiheuttaa ja miten niitä korjataan?
  • Mikä sähköpula on ja miten se vaikuttaa ihmisten arkeen?
  • Kuinka sähkökatkoihin voi varautua?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastaillaan hyvin ihmisläheisesti ja kansantajuisesti virtuaalisessa tupaillassa tiistaina 22.11.2022 kello 17.30 alkaen.

Ja kun kyse on tupaillasta, on tilaisuudessa runsaasti tilaa myös keskustelulle ja kysymyksille.

Aiheeseen alustavat Pohjois-Karjalan pelastusalanliiton toiminnanjohtaja Heli Koponen ja PKS sähkönsiirto Oy:n viestintäpäällikkö Ville Moilanen.

Teams-tupaillan järjestävät Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, Pohjois-Karjalan pelastusalanliitto ja PKS sähkönsiirto Oy.

Tilaisuus on kaikille avoin eikä ennakkoilmoittautumisia tarvita.

Tilaisuus taltioidaan ja tulee olemaan katsottavissa kahden viikon ajan Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen YouTube-kanavalla.

Tupailtaan voit osallistua tästä linkistä:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRiNmRmYzAtZTk0ZS00OGNmLThkZTYtZmU5ODNlZDMzYTI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2220622b90-5604-453b-979a-bf713718faf2%22%2c%22Oid%22%3a%22169a6893-01af-46ef-863b-806445f1713d%22%7d