Tyytyväisyyttä sähköverkon rakentamiseen selvitetään haastattelututkimuksella

|
9.1.2023 13:46

PKS Sähkönsiirto selvittää haastattelututkimuksella maanomistajien tyytyväisyyttä sähköverkon vuoden 2022 rakentamisurakoiden toteuttamiseen.

Tutkimuksessa selvitetään muun muassa, kuinka hyvin maanomistajat saivat ennakkotietoa tulossa olevasta rakennusurakasta, kuinka maankäyttösopimusneuvottelut onnistuivat ja millaiseksi maanomistajat kokevat urakoiden toteutuksen ja työn jäljen. Lisäksi haastatteluissa kysytään kokemuksia ja näkemyksiä PKS Sähkönsiirron viestinnästä ja yrityskuvasta. Tutkimuksesta saatavaa asiakaspalautetta käytetään PKS Sähkönsiirron toiminnan kehittämiseen.

Haastattelututkimus tehdään satunnaisotannalla ja tutkimukseen haastatellaan noin 300 PKS Sähkönsiirron asiakasta. Haastattelut tehdään tammikuun aikana puhelimitse ja vastaukset käsitellään nimettöminä. Haastattelijat lähettävät haastateltaviksi valikoituneille tekstiviestin ennen haastattelusoittoa.

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haastattelututkimuksen toteuttaa Kapiolani Oy yhdessä Norstat Finland Oy:n kanssa.