Sähköverkon älykästä automatiikkaa testataan Pohjois-Karjalassa

|
31.3.2022 13:21

PKS Sähkönsiirto Oy aloittaa sähköverkon älykkääseen automatiikkaan liittyvän laajan kokeilun Pohjois-Karjalassa.

Kokeilussa asennetaan automaattisesti toimivia laitteita sähköverkon kolmelle eri johtolähdölle. Kokeilulla selvitetään, miten älykkään automatiikan avulla pystyttäisiin vähentämään sähkökatkoja sekä nopeuttamaan vikakohtien paikantamista ja niiden korjaamista. Maaliskuussa alkanut kokeilu on laajin automaatikkaan liittyvä hanke PKS Sähkönsiirron historiassa.

– Aikaisemmin olemme asentaneet sähköverkkoomme esimerkiksi noin 500 kappaletta kaukokäyttökytkimiä, mutta niistä vain muutamat ovat itsenäisesti vian erottavia laitteita. Nyt testaamme, kuinka saisimme kerralla enemmän älyä sähköverkkoon, PKS Sähkönsiirto Oy:n kehityssuunnittelija Mikko Kolehmainen kertoo.

Äly tarkoittaa, että jos sähköverkkoon tulee vika, automatiikka pystyy itse rajaamaan tai paikallistamaan, missä vika kyseisellä johto-osuudella on. Nykyisellään esimerkiksi linjalle kaatuneen puun sijainnin selvittäminen vaatii käsityötä ja vie aikaa.

Kun johto-osuudelle tulee vika, sähköt katkeavat koko johto-osuudelta. Käytännössä vikapaikka selvitetään rajausmenetelmällä kytkemällä johto-osuuden eri osiin virta päälle ja pois. Osassa johto-osuuksista tuo kytkentä voidaan tehdä kaukokäyttöisillä katkaisijoilla käyttökeskuksesta etäohjauksella, mutta osa joudutaan tekemään käsin paikan päällä maastossa. Työ vie varsinkin suurhäiriöissä paljon aikaa, koska PKS Sähkönsiirrolla on verkkoa kaikkiaan 22 000 kilometriä ja pisimmät johto-osuudet ovat pituudeltaan reilusti yli sata kilometriä.

Tavoitteena on, että jatkossa älykäs verkko osaisi etsiä automatiikan avulla vikapaikan itse ja rajata vika-aluetta.

– Automaatiolaitteiden asennustiheydellä ja vianilmaisimilla saamme vika-alueen nopeammin rajatuksi ja kytkettyä sähköt takaisin muulla johto-osuudella oleville asiakkaille jo ennen asentajien saapumista. Saamme laitteilta myös tietoa vikapaikan sijainnista jopa muutaman pylväsvälin tarkkuudella. Se lyhentää asentajilta maastoetsintään kuluvaa aikaa, Kolehmainen luettelee älykkään automaation hyötyjä.

Kokeilussa asennetaan kolmelle johto-osuudelle eri valmistajien laitteita erilaisina yhdistelminä. Tavoitteena on selvittää millaiset laitteet ja millaisilla tiheyksillä asennettuna toimisivat PKS Sähkönsiirron verkossa parhaiten.
Kokeilussa mukana olevat johto-osuudet sijaitsevat Lieksan Hattuvaarassa sekä Rääkkylän Rasivaarassa ja Kompakassa. Ensimmäiset laiteasennukset aloitetaan Lieksassa maaliskuun puolivälissä. Rääkkylässä asennukset tehdään touko- ja kesäkuun aikana.

Automatiikkalaitteiden toimintaa seurataan kevään ja kesän ajan, ja kokeilun tuloksia koostetaan syksyn aikana.

– Etsimme kustannustehokkaimpia ratkaisuja, joita voimme laajentaa muualle verkkoon, Kolehmainen tiivistää tavoitetta.

Automaatiokokeilu itsessään on vajaan puolen miljoonan euron hanke.

Valtaosa Pohjois-Karjalasta sähköistettiin reilut 50 vuotta sitten. PKS Sähkönsiirto rakentaa maakuntaan säävarmaa, toisen sukupolven sähköverkkoa. Uudistustyö alkoi 2013 ja se valmistuu 2036. Sähköverkkoa uudistetaan vuosittain noin 30 miljoonalla eurolla.

PKS Sähkönsiirto Oy on kuntien omistaman Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n tytäryhtiö, joka vastaa sähkönsiirrosta sekä sähköverkon ylläpitämisestä ja kehittämisestä.