PKS Sähkönsiirto vaihtaa varotoimenpiteenä 15 000 eristintä

|
23.2.2024 12:39

Asentaja vaihtaa eristintä pylvään päässä

PKS Sähkönsiirto vaihtaa varotoimenpiteenä reilut 15 000 sähköverkossaan olevaa eristintä. Eristimet vaihdetaan uusiin, koska niissä on havaittu normaalia enemmän vikoja.

Vaihdettavia eristimiä sijaitsee ilmajohtona kulkevassa keskijänniteverkossa ympäri PKS Sähkönsiirron sähköverkkoa. Pylväiden orsien päällä olevien, posliinista valmistettujen eristimien tehtävänä on eristää sähköjohdin orresta ja pylväästä, ettei johtimissa oleva sähkövirta pääse kulkemaan pylväsrakenteisiin.

Eristimien vaihtoon päädyttiin, kun tietyn mallisissa ja tiettyinä vuosina valmistetuissa ja asennetuissa eristimissä alkoi esiintyä normaalia enemmän vikoja. PKS Sähkönsiirron verkkoalueella havaitaan vuosittain noin kymmenkunta eristinvikaa. Viime vuonna vikoja oli lähes sata.

Yleisin vika on ollut eristimessä oleva hiushalkeama, johon kertyy sateisella kelillä kosteutta. Sitä kautta jännite pääsee siirtymään pylväsrakenteisiin. Pahimmillaan se voi aiheuttaa kytevän pylväspalon, jossa pylvään yläosa syttyy palamaan.

Vaikka sähköverkon jännite on päässyt siirtymään pylväsrakenteisiin, ei siitä ole koitunut vaaraa PKS Sähkönsiirron asiakkaille. Pylväspalot voivat kuitenkin pahimmillaan aiheuttaa metsäpaloja. Rikkoutuneet eristimet ovat aiheuttaneet myös sähkökatkoja.

Eristinvikojen laajuutta on selvitetty vikahavaintojen ja erillisten tarkastusten avulla. Ongelmat on rajattu koskemaan vuosina 2008–2010 valmistettuja ja asennettuja eristimiä, jotka kaikki vaihdetaan varotoimenpiteenä uusiin. Ongelmaeristimille on tehty laboratoriotutkimuksia yhdessä eristinvalmistajan kanssa. Mitään yksittäistä syytä eristimien rikkoutumiseen ei ole löytynyt. Rikkoutumiseen ovat voineet vaikuttaa materiaalivirheet, asennuksen aikaiset vauriot tai normaalia suurempi kuormitus.

Ongelmaeristimiä vaihdetaan kevään aikana eri puolilla Pohjois-Karjalaa ja Koillis-Savoa. Eristinvaihto maksaa kokonaisuudessaan miljoona euroa. Asiakkaille eristinvaihto näkyy puolesta tunnista kahteen tuntiin kestävinä alueellisina sähkökatkoina, kun sähköt joudutaan katkaisemaan aina pieneltä alueelta kerrallaan asennustöiden ajaksi. Näistä työkeskeytyksistä tiedotetaan erikseen suoraan asiakkaita, joita ne koskevat.

Rikkoutunut eristin

Tältä näyttää rikkoutunut eristin