PKS Sähkönsiirto uudistaa jakeluverkkoaan Aidonin mittaus- ja palveluteknologialla

|
17.1.2023 9:49

Kolme suurta maakunnallista sähkönjakeluverkkoyhtiötä Järvi-Suomen Energia, Kymenlaakson Sähköverkko ja PKS Sähkönsiirto ovat yhteiskilpailutuksen tuloksena valinneet Aidonin sähköenergian mittausratkaisun.

Aidon toimittaa yhtiöille yhteensä noin 300 000 uuden sukupolven sähkömittaria tiedonsiirtopalveluineen ja asennuksineen. Tämän lisäksi Aidon toimittaa yhtiöille energianmittauksen ja mittaustiedonhallinnan palveluna kymmenen vuoden ajan. Mittaustiedonhallintapalvelu toteutetaan globaalin ohjelmistotoimittaja Hansen Technologies -yhtiön ratkaisulla. Laiteasennuksista vastaa Aidonin alihankkijana infrapalveluyhtiö Elvera. Yli 50 miljoonan euron sopimuskokonaisuus on yhteisarvoltaan yksi Aidonin suurimmista sopimuksista.

Tuotekuva Aidonin sähkömittarista

Kilpailutuksessa yhtiöiden hankinnan tavoitteena oli laadukas, kustannustehokas sekä yhtiöiden ja sähkömarkkinoiden tarpeiden mukaan kehittyvä sähköenergian etämittauksen kokonaisratkaisu.

– Aidon tarjoaa meille kilpailukykyisen ja nykyaikaisen kokonaisratkaisun mittaustietojen hallinnan toteuttamiseksi. Mittalaitteet vastaavat erinomaisesti asiakkaidemme vaatimuksiin ja IT-järjestelmät on toteutettu hyödyntäen uusinta teknologiaa. Tämä muodostaa lujan kivijalan ja tuo jatkossa helppoutta ja kustannustehokkuutta uusien palveluiden kehittämiseksi asiakkaitamme varten, Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Jouni Pylvänäinen sanoo.

Järvi-Suomen Energian toimitusjohtaja Arto Niemisen mukaan uudella mittausratkaisulla on tärkeä sähkön toimitusvarmuutta edistävä tehtävä.

– Meillä on suuret odotukset AMR-mittausten hyödyntämisessä pienjänniteverkon valvonnassa. Valittu ratkaisu antaa myös mahdollisuuden kulutus- ja pientuotantotietojen proaktiiviseen hyödyntämiseen verkon käytössä ja suunnittelussa, toteaa Arto Nieminen.

Uuden sukupolven mittarit mahdollistavat kotitalouksille oman energiankulutuksen seurannan ja hallinnan aiempaa helpommin ja reaaliaikaisemmin.

– Aito kaksisuuntaisuus on lähtölaukaus uudenlaiselle sähköverkolle, jossa oma sähköntuotanto, erilaiset energiayhteisöt, kulutuksen optimointi ja kulutusjoustot ovat arkipäivää ja tekevät asiakkaistamme sähkömarkkinoiden aktiivisia toimijoita, sanoo PKS Sähkönsiirron toimitusjohtaja Pertti Menonen.

Aidon on panostanut vahvasti palvelu- ja laitealustansa kehitykseen, mikä mahdollistaa tulevaisuuden vaatimusten mukaisten uusia ominaisuuksien joustavan lisäämisen. Aidon hyödyntää ratkaisuissaan moderneja teknologioita, mm. mittauslaitteistojen korkeaa näytteenottotaajuutta, älykkäitä verkonhallinta-algoritmeja ja uusimpia tietoliikenneratkaisuja.

– Sopimus kolmen vahvan maakunnallisen jakeluverkkoyhtiön kanssa kasvattaa liiketoimintaamme merkittävästi, sillä se tuo palveluidemme piiriin lähes kymmenen prosenttia koko Suomen sähkönkäyttöpaikoista ja laajan jakeluverkkoalueen. Viimeaikaiset energian riittävyyteen liittyvät kysymykset ovat nostaneet älykkään mittauksen merkityksen erityisen tärkeäksi ja ajankohtaiseksi asiaksi. Haluamme osaltamme vaikuttaa kestävän energiajärjestelmän toteutumiseen ja tulemme jatkossakin panostamaan ratkaisujemme jatkuvaan kehittämiseen yhdessä asiakkaidemme ja vahvojen kumppaniemme kanssa, sanoo Aidonin toimitusjohtaja Tommi Blomberg.

Kuvassa vasemmalta Aidonin toimitusjohtaja Tommi Blomberg, Aidonin liiketoimintayksikön johtaja Petteri Heinänen, PKS Sähkönsiirron toimitusjohtaja Pertti Menonen ja PKS Sähkönsiirron asiakkuuspäällikkö Nisse Rimpilä.

Kuvassa vasemmalta Aidonin toimitusjohtaja Tommi Blomberg, Aidonin liiketoimintayksikön johtaja Petteri Heinänen, PKS Sähkönsiirron toimitusjohtaja Pertti Menonen ja PKS Sähkönsiirron asiakkuuspäällikkö Nisse Rimpilä.

——————————-

Aidon on Pohjoismaiden johtava älykkään sähköverkon mittausratkaisujen, sovellusten ja palveluiden toimittaja. Älykkäät energianmittausjärjestelmämme mahdollistavat asiakkaillemme luotettavan energianmittauksen ja -jakelun ja tehokkaat jakeluverkon ylläpitoprosessit. Aidonin toimittamaa teknologiaa on käytössä lähes neljässä miljoonassa energianmittauspisteessä Pohjoismaissa. Päätoimipaikkamme on Jyväskylässä. Ruotsin toimistomme sijaitsee Tukholmassa, Norjan toimistomme Askerissa ja Tanskan toimistomme Kööpenhaminassa. Tuotantokeskuksemme sijaitsee Vantaalla.

Järvi-Suomen Energia on Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluva jakeluverkkoyhtiö, jonka ammattilaiset huolehtivat noin 27 000 kilometrin mittaisesta sähköverkosta ja sähköenergian jakelusta yli 100 000 taloudelle. Rakennamme perustaa Järvi-Suomen tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa säävarma ja älykäs sähköverkko mahdollistaa uudet digitaaliset palvelut, vihreän murroksen ja kuluttajien kasvavan roolin energiantuottajana. Liikevaihtomme on noin 120 miljoonaa ja työntekijöitä meillä on noin 17.

Kymenlaakson Sähköverkko Oy harjoittaa verkkoliiketoimintaa neljän maakunnan alueella Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä sekä Uudellamaalla. Sähköverkomme on yli 13 000 kilometrin pituinen ja toimitamme sähköä koteihin ja yrityksiin yli 100 000 asiakkaalle. Tavoitteenamme on turvata häiriötön sähkönjakelu vuoden jokaisena päivänä. Sähköverkkoa kehitetään jatkuvasti entistä paremmaksi ja investoimme vuosittain noin 15 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja uudistamiseen. Kymenlaakson Sähköverkko Oy on Kymenlaakson Sähkö Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Konsernissamme työskentelee noin 60 asiantuntijaa. Toimipisteemme sijaitsevat Kouvolan Elimäellä ja Kotkassa.

PKS Sähkönsiirto Oy on maaseutumaisen sähkönjakelun erikoisosaaja, joka vastaa 22 000 kilometrin pituisesta sähköverkosta Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa. Yhtiö varmistaa elämisen ja yrittämisen edellytykset lähes 90 000 asiakkaalleen rakentamalla ja uusimalla sähköverkkoa vuosittain 30 miljoonalla eurolla. PKS Sähkönsiirto Oy on kuntaomisteisen Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n tytäryhtiö.