PKS Sähkönsiirto ryhtynyt Lieksan sähköpalojen tutkimusraportin esittämiin toimenpiteisiin

|
24.5.2022 12:27

PKS Sähkönsiirto on ryhtynyt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin onnettomuustutkimusraportissaan esittämiin toimenpiteisiin Lieksassa viime vuoden joulukuussa sattuneisiin sähköpaloihin liittyen.

Tiistaiaamuna 24.5. julkaistussa Tukesin onnettomuustutkintaraportissa tulipalojen syyksi vahvistui PKS Sähkönsiirron jo aikaisemmin omissa selvityksissään havaitsema virheellinen kytkentä sähköasemalla. PKS Sähkönsiirto aloitti heti joulukuussa toimenpiteet vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi.

Joulukuun 18. päivänä sattunut sähköpalojen sarja tuhosi yhden vapaa-ajan käytössä olleen rakennuksen sekä yhden saunarakennuksen. Lisäksi palo aiheutti vaurioita yhteen asuinrakennukseen Lieksan Hattuvaarassa.

Palojen syttymisen aiheutti useiden sattumien sarja, jonka laittoi alulle linjaan kaatunut puu. Onnettomuuden perimmäinen syy oli kuitenkin marraskuun 30. päivänä Lieksan Rantalan sähköasemalla rikkoutuneen laitteen takia tehty poikkeuksellinen kytkentä.

PKS Sähkönsiirto kävi heti onnettomuuden jälkeen läpi kaikkien sähköverkossaan olevien yli 30 sähköaseman toiminnan ja varmisti, ettei niissä ole vastaavanlaisia virheellisiä kytkentöjä. Lisäksi PKS Sähkönsiirto on päivittänyt sähköasemien käyttöön liittyvät ohjeistukset, kaaviokuvat sekä järjestänyt sähköasemiin liittyvää kertauskoulutusta kaikille käytönvalvontaa tekeville työntekijöilleen.

Tukesin onnettomuusraportissa selvisi, että sähköverkko ja sähköasema oli rakennettu, huollettu, tarkastettu ja testattu vaatimusten mukaisesti. Myös onnettomuuspaikan johtoalue oli raivattu suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi Tukes selvitti asennuksia tehneiden asentajien sekä onnettomuusaikaan töissä olleiden käytönvalvojien pätevyyttä. Raportissa todetaan, että henkilöstö oli ammattitaitoista, kokenutta ja heidän turvallisuuskoulutuksensa oli ajan tasalla.

PKS Sähkönsiirto on parantanut kevään aikana raportissa esille nostettua kytkentäohjelmien turvallisuustarkastelua sekä käytönvalvontajärjestelmän hälytysilmoitusten luokittelua. Tätä työtä jatketaan edelleen.

Lisäksi PKS Sähkönsiirto päivittää sähköasemiensa laitteistoa sellaiseksi, että Lieksan onnettomuuksin johtaneen kaltaisia virhekytkentöjä ei ole jatkossa mahdollista tehdä.

Tukesin tiedote 24.5.2022

Tukesin onnettomuustutkintaraportti