PKS Sähkönsiirron verkkopalvelumaksuihin maltillinen korotus

|
23.5.2022 11:37

Pohjois-Karjalan ja Koillis-Savon alueilla sähkönjakelusta vastaava PKS Sähkönsiirto korottaa sähköverkkopalvelujen eli sähkönsiirtomaksujen hintoja heinäkuun alusta alkaen. Maltillisella korotuksella rahoitetaan sähköverkon uudistamista.

Verkkopalvelumaksut nousevat keskimäärin 2,4 prosenttia. Kerrostaloasukkaalle korotus tarkoittaa yhden euron ja sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvalle noin kolmen euron lisämaksua kuukaudessa. Korotuksen tarkka määrä riippuu asiakkaan sähkönkäytöstä sekä verkkopalvelusopimuksesta ja se vaihtelee 1,1–3,1 prosentin välillä.

– Mikään miellyttävä asia tämä ei ole asiakkaille eikä meille, mutta olemme tekemässä todella suurta sähköverkon uudelleenrakentamisurakkaa, jonka toteuttamiseen tarvitsemme rahaa. Tämä on panostamista maakuntamme tulevaisuuteen ja siihen, että meillä kaikilla olisi täällä jatkossakin elämisen ja yrittämisen edellytykset, PKS Sähkönsiirron toimitusjohtaja Pertti Menonen sanoo.

PKS Sähkönsiirto uudistaa lähivuosina muun muassa sähköasemia Tohmajärvellä ja Polvijärvellä sekä rakentaa yli 30 kilometriä maakaapeloitua sähköverkkoa Kesälahden Ruokkeenniemellä, Tuupovaaran Luutalahdessa ja Öllölässä sekä Nurmeksen Louhikoskella

– Sähkön käyttö tulee kaksinkertaistumaan lähivuosikymmeninä ja asiakkaiden oma pientuotanto esimerkiksi aurinkopaneeleilla lisääntyy. Uudistamme sähköverkkoa, että tämä olisi mahdollista. Samalla sähkönjakelu paranee, sähkökatkoja on vähemmän ja ne ovat lyhyempiä ja pystymme täyttämään lakivelvoitteen säävarmasta verkosta vuonna 2036, Menonen perustelee.

Uudistukset näkyvät jo

Suuri sähköverkon uudistamisurakka on aloitettu kymmenen vuotta sitten ja sitä tehdään vielä viidentoista vuoden ajan. Koko urakka maksaa noin 700 miljoonaa euroa. Summa on iso, samalla rahalla rakentaisi esimerkiksi yli 50 Joensuun toriparkkia. Vuosittain uutta verkkoa rakennetaan 600 kilometriä ja se maksaa noin 30 miljoonaa euroa.

Tehdyt uudistukset näkyvät jo nyt parantuneena sähkönjakeluna. Esimerkiksi maaliskuun Manu-myrskyssä sähköttä oli enimmillään 6 000 taloutta ja katkot saatiin korjattua alle vuorokaudessa.

– Kymmenen vuotta aikaisemmin sähköttömiä talouksia olisi ollut kaksinkertainen määrä ja korjaaminen olisi kestänyt paljon pidempään. Myös iso osa taajama-alueista olisi ollut silloin ilman sähköjä. Nyt taajamissa ei ollut lainkaan sähkökatkoja. Tulevilla uudistuksilla parannukset laajenevat taajamista maaseutualueille, Menonen kertoo.

Työtä maakuntaan

Jotkut sähköverkkoyhtiöt ovat laskeneet hintojaan ja verkkoyhtiöiden hinnoissa on isoja eroja. Hintoihin vaikuttavat asiakkaiden määrä ja sähköverkon pituus. PKS Sähkönsiirrolla verkkoa on 22 000 kilometriä ja asiakkaita vajaat 90 000.

– Jos verrataan esimerkiksi pääkaupunkiseutuun, meillä on neljä kertaa pidempi sähköverkko mutta vain neljäsosa asiakkaista. Lisäksi kaupungeissa verkko on jo valmiiksi säävarmaa kaapelia, kun taas meillä iso osa sähköverkosta on haasteellisessa metsämaastossa. Siksi me tarvitsemme enemmän rahaa verkon uudistamiseen, Menonen vertaa.

Nyt tehtävällä hinnankorotuksella saatavat rahat käytetään täysimääräisesti sähköverkon uudistamiseen. Jos toimiva ja luotettava sähköverkko itsessään on sijoitus maakuntamme tulevaisuuteen, lisää sen rakentaminenkin alueen elinvoimaa. Rakentaminen työllistää maakunnassa vuosittain noin 300 henkilötyövuoden verran.

– Olemme vahvasti maakuntamme kehittämiseen sitoutunut, alueen kuntien omistama yhtiö, jonka yksi ja ainoa tehtävä on tuoda virtaa Pohjois-Karjalaan, Menonen tiivistää.

Lisätietoja hinnankorotuksista sekä uusi hinnasto ovat osoitteessa: www.pkssahkonsiirto.fi/hinnankorotus