Pientuotannon netotus otettu käyttöön

|
20.1.2023 9:26

PKS Sähkönsiirto on ottanut vuoden 2023 alusta käyttöön niin sanotun pientuotannon netotuksen. Jos asiakkaalla on samalla käyttöpaikalla sekä sähkön kulutusta että sähkön tuotantoa, esimerkiksi aurinkopaneeleilla ja asiakas myy ylijäämätuotantoaan, tehdään asiakkaalle pientuotannon netotus.

Käytännössä se tarkoittaa, että asiakkaan sähköä ostavalta yhtiöltä tulevalla laskulla voi näkyä tuotannon olevan 0 kilowattituntia, vaikka todellisuudessa asiakkaan aurinkopaneelit ovatkin tuottaneet sähköä. Pientuotannon netotus tarkoittaa, että verkosta kulutettu ja verkkoon syötetty sähkö lasketaan yhteen. Silloin tuotettava sähkö vähentää suoraan ostettavan sähkön määrää.

Jos esimerkiksi sähkön kulutus on ollut yhden tunnin aikana 4 kilowattituntia ja samana tuntina aurinkopaneelit ovat tuottaneet 2 kilowattituntia, asiakkaan kulutus on 2 kilowattituntia ja tuotanto 0 kilowattituntia.

Sähkön tuotannon kilowattitunnit näkyvät laskulla vasta silloin, kun tuotannon määrä on ollut kyseisellä laskutusjaksolla suurempaa kuin kulutus.