Nisse Rimpilä PKS Sähkönsiirron asiakkuuspäälliköksi

|
16.3.2022 14:01

Nisse Rimpilä

PKS Sähkönsiirto Oy:n asiakkuuspäälliköksi on valittu joensuulainen insinööri Nisse Rimpilä. Rimpilä siirtyy PKS Sähkönsiirrolle Abloylta, jossa hän on vastannut asiakaskokemuksen kehittämisestä, asiakasprosessien automatisoinnista sekä datan hyödyntämisestä asiakaskokemuksen ja palveluiden kehityksessä.

PKS Sähkönsiirron asiakkuuspäällikkönä Rimpilän tehtävät rakentuvat myös vahvasti asiakaskokemuksen ja datan hyödyntämisen ympärille. Rimpilän vastuulla ovat muun muassa monikanavaisen asiakaspalvelun ja tuotteiden kehittäminen, mittaus- ja asiakasdatan hyödyntäminen sekä erilaisten ostopalveluiden hallinta ja kehittämishankkeiden johtaminen.

– Sähköverkossamme liikkuu sähkön lisäksi valtavia määriä dataa sen käytöstä. Tällä hetkellä hyödynnämme asiakkaidemme ja ilmaston hyväksi tuosta datasta vain osan. Nisse tuo meille lisää osaamista tälle osa-alueelle. Näin pystymme jatkamaan asiakaskokemuksen eteen tehtyä hyvää työtä, muun muassa Säppi-mobiilisovelluksemme kehittämistä, PKS Sähkönsiirron toimitusjohtaja Pertti Menonen sanoo.

Nisse Rimpilällä on laajaa kokemusta palveluiden tuotteistamisesta ja niiden asiakaslähtöisestä kehittämisestä useilta eri toimialoilta. Tässä kehitystyössä ovat olleet keskeisessä roolissa datan ja modernin teknologian hyödyntäminen.

– Odotan, että pääsen tässä tehtävässä uudistamaan palveluita datan avulla ja varmistamaan ensiluokkaisen asiakaskokemuksen jokaiselle PKS sähkönsiirron asiakkaalle, Rimpilä kertoo.

Rimpilällä on pitkä kokemus asiantuntija- ja palveluorganisaatioiden johtamisesta. PKS Sähkönsiirrolla hän tulee toimimaan Verkkopalveluiden myynti -yksikön päällikkönä, yksikön kahdeksan työntekijän esihenkilönä sekä PKS Sähkönsiirron johtoryhmän jäsenenä.

Rimpilän monipuoliseen työhistoriaan mahtuu myös kokemusta sähkö- ja energia-alalta. Hän on ollut kehittämässä ja toimittamassa automaattisen energianmittauksen ratkaisuja ja verkkotietojärjestelmiä.

– On hienoa päästä jälleen mukaan toimialalle, joka on muutoksessa. Näen, että sähkön käytön lisääntyminen, uudet ja uusiutuvat tuotantomenetelmät, hajautettu pientuotanto ja modernit teknologiat luovat loistavat mahdollisuudet rakentaa parasta asiakaskokemusta meille pohjoiskarjalaisille, Rimpilä visioi.

PKS Sähkönsiirron asiakkuuspäällikkönä 2.5.2022 aloittava Nisse Rimpilä jatkaa tällä hetkellä Verkkopalveluiden myynti -yksikön päällikkönä toimivan palvelupäällikkö Raimo Toivasen työtä. Toivanen jää eläkkeelle loppuvuodesta 2022.

PKS Sähkönsiirto Oy on maaseutumaisen sähkönjakelun erikoisosaaja, joka vastaa 22 000 kilometrin pituisesta sähköverkosta. Asiakkaita yhtiöllä on lähes 90 000. PKS Sähkönsiirto Oy kuuluu Pohjois-Karjalan Sähkö -konserniin.