Linjoja pitkin -podcast-sarjassa puhutaan sähköverkoista

|
27.4.2022 11:28

Energia-ala on yhdessä pääroolissa, kun Suomea kehitetään vauhdilla hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi. Elämme energiamurroksen aikaa samalla, kun sähkökulutus kasvaa. Ilmastonmuutos sekä energia-alan ratkaisut ovat päivittäisiä keskustelunaiheita.

Mitä tulevaisuuden sähköverkolta odotetaan? Entä miten verkkoyhtiöt voivat taata kestävän energian saannin tasapuolisesti kaikkialla Suomessa? Kestääkö sähköverkko lisääntyvän sähkönkulutuksen?

Linjoja pitkin on sähköverkkoyhtiöiden yhteinen podcast-sarja, jossa puhutaan sähköverkoista, niiden merkityksestä sekä kehityksestä. Podcast-sarjaa juontaa toimittaja Kimmo Ohtonen. Podcastit on äänitetty vuoden 2021 lopussa ja vuoden 2022 alussa.

Podcast-sarjan ovat toteuttaneet yhteistyössä PKS Sähkönsiirto Oy, Järvi-Suomen Energia, Kymenlaakson Sähköverkko ja Savon Voima Verkko.

Jakso 1: Kestääkö sähköverkko?

Elämme energiamurroksen aikaa samalla, kun sähkökulutus kasvaa. Mitä tulevaisuuden sähköverkolta odotetaan ja kestääkö se lisääntyvän sähkönkulutuksen?

Keskustelemassa Jukka Leskelä Energiateollisuus ry:stä ja Lauri Siltanen Savon Voima Verkko Oy:stä.

Jakso 2: Tulevaisuuden mahdollistaja

Sähköverkkojen toimitusvarmuutta on parannettu suurilla investoinneilla, mikä on samalla nostanut verkkopalvelumaksuja. Kuinka parantunut toimitusvarmuus näkyy asiakkailla? Miten elokuussa 2021 voimaan tullut sähkömarkkinalaki vaikuttaa toimitusvarmuusinvestointeihin lähivuosina?

Keskustelemassa Arto Rajala Työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Jouni Pylvänäinen Kymenlaakson Sähköverkko Oy:stä.

Jakso 3: Kuinka säilytämme maakuntien elinvoiman globaaleissa muutoksissa?

Miten voimme säilyttää alueellisen elinvoiman suurten maailmanlaajuisten muutosvoimien myllerryksessä ja millainen rooli sähköverkkoyhtiöillä ja sähköverkoilla on elinvoiman kehittämisessä.

Keskustelemassa Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Markus Hirvonen ja PKS Sähkölnsiirto Oy:n toimitusjohtaja Pertti Menonen.

Jakso 4: Kunnat ilmastotavoitteiden edessä

Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia Suomen ilmastotavoitteet asettavat kunnille? Millaisia ratkaisuja ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii ja kuinka energiayhtiöiden osaaminen valjastetaan kuntien avuksi tässä työssä?

Keskustelemassa Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska ja Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

Jakso 5: Sujuva yhteistyö verkonrakentamisen lupakäytännöissä

Verkkoyhtiöt rakentavat toimitusvarmaa sähköverkkoa ilmaa omia maaomistuksia. Sujuva yhteistyö on tärkeää niin verkkoyhtiöille kuin maanomistajillekin. Kuinka tuota yhteistyötä voidaan kehittää?

Keskustelemassa Tuomo Hakkarainen Kymenlaakson Sähköverkosta ja Vesa Kallio MTK Etelä-Savosta.

Jakso 6: Energia – monien mahdollisuuksien ala

Ilmastonmuutos tarvitsee paljon tekijöitä. Energia-ala on tässä työssä keskiössä. Mutta onko energia-ala kiinnostava nuorille ja kuinka saada nuoret kiinnostumaan alasta?

Keskustelemassa nuoret työntekijät Tatja Syrjämäki Järvi-Suomen Energiasta ja Joel Kari Savon Voimasta sekä Maiju Korhonen Energiateollisuudesta.