Linjoihin lentävät muuttolinnut aiheuttavat sähkökatkoja

|
30.9.2022 13:54

Lintujen syysmuuttokausi on tällä hetkellä vilkkaimmillaan PKS Sähkönsiirron verkkoalueella ja sähkölinjoihin lentävät muuttolinnut aiheuttavat sähkökatkoja. Ongelmia sähkönjakelulle aiheuttavat pääasiassa hanhet ja joutsenet, jotka eivät lentäessään huomaa sähkölinjoja ja osuvat niihin.

– Kiivaimpaan muuttoaikaan linjoihin lentää lintuja päivittäin ja viikossa tapauksia voi olla jopa useita kymmeniä, PKS Sähkönsiirron käyttöpalveluvastaava Juha Sirviö kertoo.

Linnut aiheuttavat sähkökatkoja keskijänniteverkon ilmajohtolinjoilla, joissa kulkee pylväiden välissä rinnakkain kolme johdinta.

– Vika syntyy, kun suurikokoinen lintu lentää johtimiin ja painaa johtimet yhteen tai joku linnun osa, esimerkiksi siipi, osuu samanaikaisesti useampaan johtimeen. Linnun osuminen vain yhteen johtimeen ei aiheuta vahinkoja, Sirviö kuvailee.

Valtaosa lintujen aiheuttamista sähkökatkoista jää lyhyiksi, koska yleensä linjaan lentänyt lintu kuolee välittömästi, putoaa maahan ja sähkönjakelu jatkuu verkon automatiikan tekemien jälleenkytkentöjen jälkeen ennallaan.

Kun lintu lentää johtimiin, huomaa sähköasemalla oleva automatiikka, että kyseisellä johtolähdölllä on vika ja kytkee sähköt pois koko johtolähdöltä. Tämä niin sanottu pikajälleenkytkentä kestää yleensä alle sekunnin ja näkyy asiakkaalle sähköjen räpsähtämisenä. Jos vika ei ole vielä korjautunut, tekee automatiikka uuden niin sanotun aikajälleenkytkennän, joka kestää pari minuuttia.

Valtaosa lintujen aiheuttamista sähkökatkoista kestää vain näiden jälleenkytkentöjen ajan. Jälleenkytkentöjen aiheuttamista lyhyistä sähkökatkoista ei tarvitse ilmoittaa PKS Sähkönsiirron vikapalveluun. Lyhyet katkot eivät myöskään näy sähkökatkoista kertovassa karttapalvelussa.

– Joskus linjoihin lentänyt lintu voi aiheuttaa johtimiin sellaisia vaurioita, että asentajien täytyy käydä korjaamassa niitä paikan päällä ja sähkökatko voi kestää useita tunteja. Onneksi näitä tapauksia on harvemmin, Sirviö sanoo.

Lintujen lentämistä sähkölinjoihin estetään asentamalla vilkkaimmilla lentoreiteillä oleville linjoille lintusuojamerkkejä. Näiden johtimista roikkuvien värikkäiden ja tuulessa pyörivien merkkien tavoitteena on, että linnut huomaisivat johtimet ennen niihin törmäämistä. PKS Sähkönsiirron verkossa lintusuojamerkkejä on asennettu lähes 300 eri kohteeseen.

– Kohteet valitaan lintuhavaintojen sekä asiakkaiden meille tekemien ilmoitusten perusteella ja merkit asennetaan, jos se on kyseiseen kohtaan teknisesti mahdollista ja verkon uudistamisaikatauluihin nähden järkevää, Sirviö selvittää.