Kehittämissuunnitelmaan 3055 reaktiota

|
23.6.2022 16:04

Sähköverkon kehittämissuunnitelman luonnos oli julkisesti nähtävillä ja kommentoitavana touko- ja kesäkuussa. Saimme luonnoksesta palautetta kaikkiaan 265 henkilöltä, yhteistyökumppanilta tai sidosryhmien edustajalta. Yksittäisiä reaktioita saimme 3055 kappaletta ja kirjoitettuja kommentteja 227 kappaletta.

Iso kiitos kaikille suunnitelmaan tutustuneille ja sitä kommentoineille.

Olemme käyneet läpi kaikki kommentit ja muokkaamme luonnosta niiden pohjalta. Saimme lisäksi erittäin arvokasta tietoa asiakkaidemme olettamuksista, mahdollisista väärinymmärryksistä ja kehittämisalueista sähköverkkoihin liittyen. Näitä tietoja hyödynnämme viestintämme ja asiakaspalvelumme kehittämisessä.

Eniten kommentteja saimme liikenteen sähköistymiseen ja lataukseen liittyviin ennusteisiimme. Kommenteissa ennusteiden arvioitiin olevan sekä ylä- että alakanttiin tehtyjä. Toinen kommentoineita kiinnostanut teema oli hajautettu sähköntuotanto esimerkiksi aurinkopaneeleilla. Hajautettu tuotanto nähtiin pääosin kaikissa kommenteissa kiinnostavana ja toivottavana ja reilusti yli puolet vastaajista odotti tai toivoi, että hajautetun tuotannon yleistyminen tapahtuisi ennusteitamme nopeammin.

Lisäksi vastaajat kommentoivat sähköverkon toteuttamisratkaisujen valintojamme sekä niiden kustannusvertailuja. Yleisesti kommenteissa toivottiin kustannustehokkuutta sekä korostettiin sähkön toimitusvarmuuden tasapuolisuutta.

Kehittämissuunnitelman eri osioihin pystyi ottamaan myös kantaa myös kevyemmin reagoimalla esimerkiksi peukku ylös – tai peukku alas -napeilla. Näitä reaktioita saimme 3055 kappaletta ja niiden palaute oli erittäin positiivista. Reagoinneista positiivisia oli 2485 ja negatiivisia 273 kappaletta. Aihe koettiin mielenkiintoiseksi lamppu-ikonia klikkaamalla 150 kertaa ja epäselväksi kysymysmerkki-ikonia klikkaamalla 147 kertaa.

Kaikkien kehittämissuunnitelmaa kommentoineiden kesken arvottiin kahden hengen hotelliyö Bomballa. Voittajaan olemme olleet suoraan yhteydessä.

Tutustu kehittämissuunnitelmaan