Kantaverkkoa uusitaan – töiden aikana tilapäiskytkentöjä

|
21.3.2022 13:29

Suomen sähkönjakelun kantaverkosta vastaava Fingrid uusii kantaverkkoaan Pohjois-Karjalassa. Kevään ja kesän aikana työt painottuvat Fingridin Kontiolahden sähköaseman, Pamilon voimalaitoksen sekä Palojärven sähköaseman välisille johto-osuuksille.

Uudistustöiden vuoksi sähköverkossa joudutaan tekemään tilapäisiä kytkentäjärjestelyjä, jotka vaikuttavat verkon siirtokapasiteettiin sekä mahdollisten häiriöiden laajuuteen.

Käytännössä tilapäiset kytkentäjärjestelyt tarkoittavat, että jos uudistustöiden aikana kantaverkkoon tulee vika, esimerkiksi ukkosen tai jonkin verkon osan rikkoutumisen takia, näkyvät viat sähkökatkoina normaalia laajemmilla alueilla. Tämä koskee pääasiassa Ilomantsin ja Pamilon alueilla asuvia PKS Sähkönsiirron asiakkaita. Uudistustöiden aikana sattuva vika katkaisisi sähköt mahdollisesti myös kaapeloiduilta taajama-alueilta Ilomantsissa.

Kantaverkkovian todennäköisyys uudistustöiden aikana on hyvin pieni. Kantaverkossa on kuitenkin vuosittain yksittäisiä vikoja. Normaalioloissa ne eivät aiheuta laajempia sähkökatkoja, koska verkossa voidaan käyttää varasyöttöyhteyksiä, jotka eivät nyt uudistustöiden aikana ole käytettävissä.

Jos kantaverkkoon tulee vika, se ei näy PKS Sähkönsiirron Katkot-palvelussa, eikä niistä siten lähde automaattisia häiriötekstiviestejä asiakkaille.

Uudistustöistä johtuvat tilapäiset kytkennät puretaan heinäkuun loppuun mennessä, jolloin sähkönjakelun järjestämisessä palataan normaaliin tilanteeseen.

Fingridin Pohjois-Karjalan kantaverkon uudistamistyöt alkoivat kesällä 2020. Korjattavia, pääosin 1960-luvulla rakennettuja 110 kilovoltin kantaverkon johtoja on kaikkiaan 112 kilometrin verran. Urakan yhteydessä vanhat puiset voimajohtopylväät vaihdetaan teräksisiin ja johdot siirtokapasiteetiltaan vahvempiin. Samalla alueen sähköasemilla tehdään sähkönsiirron luotettavuutta parantavia investointeja. Korjaushankkeet valmistuvat kokonaisuudessaan tänä vuonna ja niiden investointikustannukset ovat yhteensä noin 35 miljoonaa euroa.

Lisätietoja kantaverkon uudistuksista Pohjois-Karjalassa on Fingridin nettisivuilla.