Dronet ja tekoäly tarkastavat sähköverkkoa Pohjois-Karjalassa

|
25.8.2022 13:31

Pohjois-Karjalassa testataan uutta tekniikkaa sähköverkkojen tarkastamiseen, kun PKS Sähkönsiirto pilotoi yhdessä mikkeliläisen Evisionin kanssa automaattiohjautuvalla dronella kuvattavaa aineistoa ja sen käsittelyä tekoälyn avulla.

Uutta tekniikkaa testataan Joensuussa Reijolan ja Iiksenniityn välisellä alueella, jossa kuvataan droneilla 15,5 kilometrin pituinen keskijänniteverkon johto-osuus. Automaattiohjautuva drone tekee normaalin kuvaamisen lisäksi myös alueen laserkeilauksen sekä sähköverkon lämpökuvauksen. Dronen keräämää materiaalia työstetään tekoälyn avulla.

– Tietokoneet analysoivat kuvat ja datan ja tunnistavat sieltä automaattisesti vikaantuneet verkon osat kuten vinossa olevat pylväät tai rikkoutuneet eristimet. Laserkeilauksen tuottamasta pistepilviaineistosta tehdään puolestaan kasvillisuusanalyysit, joiden pohjalta voidaan ajoittaa johtokatujen raivaukset oikeisiin ajankohtiin. Samalla tunnistetaan linjoille vaarallisesti taipuneet tai kallistuneet puut, jotka tulisivat aiheuttamaan vikatilanteita seuraavien myrskyjen tai tykkylumien aikana, Evisionin toimitusjohtaja (oto.) Milla Ratia kertoo.

drone lentämässä sähkölinjan yläpuolella

Apua kunnossapitoon

Dronelennot ja tekoälyn analysoima tieto tuovat apua sähköverkon kunnossapitoon ja mahdollisten vikojen ennaltaehkäisemiseen.

– Saamme entistä tarkempaa tietoa korjaustarpeista sekä mahdollisista tulevista vikapaikoista ja pääsemme tarttumaan niihin ennen kuin sähköt katkeavat asiakkailtamme, PKS Sähkönsiirron toimitusjohtaja Pertti Menonen sanoo.

PKS Sähkönsiirto tekee sähkölinjojen tarkastuslentoja polttomoottorikäyttöisillä helikoptereilla vuosittain noin 1500 kilometrin matkalta. Lisäksi tarkastetaan jalkaisin maasta käsin noin 3000 kilometriä sähköverkkoa. Helikoptereilla lennetään myös tarkastuslentoja myrskyjen jälkeen sekä tykkylumiaikaan.

Pienentää hiilijalanjälkeä

Nyt kokeiltavana oleva teknologia ei vielä korvaa helikoptereita, mutta täydentää kokonaisuutta. Sen valtteina ovat tarkkuus, ympäristöystävällisyys ja kustannustehokkuus.

– Hiilijalanjäljen suhteen on merkittävä ero, että lennetäänkö kerosiinikäyttöisellä helikopterilla vai akkuvirralla toimivilla droneilla. Lisäksi dronet ovat huomattavasti hiljaisempia. Lentämällä kerätystä aineistosta saadaan myös nopeammin ja enemmän tietoa, kun sen käsittelee tekoäly eikä kaikkea materiaalia tarvitse käydä läpi ihmissilmin, Ratia perustelee.

Mukana muutoksessa

Suomessa on menossa energiamurros, kun yhteiskuntamme siirtyy uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja samalla sähkön käyttö lisääntyy merkittävästi muun muassa liikenteen sähköistyessä. Lisäksi sähköntuotanto hajautuu, kun aurinkopaneelit ja tuulivoima lisääntyvät. Toimivat sähköverkot ovat avainasemassa tuon muutoksen mahdollistamisessa.

– Sähköverkkojen ylläpitäminen tulee uudistumaan ja digitalisoitumaan tulevaisuudessa. Me haluamme olla mukana siinä muutoksessa, Menonen toteaa.

PKS Sähkönsiirto Oy on maaseutumaisen sähkönjakelun erikoisosaaja, joka vastaa 22 000 kilometrin pituisesta sähköverkosta. Asiakkaita yhtiöllä on lähes 90 000. PKS Sähkönsiirto Oy kuuluu Pohjois-Karjalan Sähkö -konserniin.

Evision Oy on alkuvuodesta 2022 perustettu yhtiö, joka tarjoaa älykkään kunnossapidon palveluita sähköverkkoyhtiöille. Evisionin omistavat Suur-Savon Sähkö, Järvi-Suomen Energia sekä Elvera Oy.

 

Esimerkki dronekuvauksista saatavasta materiaalista.