Asiakaskysely: Mihin kestävyysaiheisiin meidän pitäisi panostaa

|
25.3.2024 13:24

PKS Sähkönsiirto kysyy asiakkaiden mielipiteitä siitä, kuinka merkittävinä he pitävät erilaisia kestävyysaiheita osana PKS Sähkönsiirron toimintaa.

Asiakaskyselyyn voivat vastata kaikki PKS Sähkönsiirron asiakkaat. Kyselylinkki lähetetään satunnaisotannalla valitulle asiakasjoukolle myös suoraan sähköpostitse.

Kyselyn kysymykset käsittelevät ympäristövastuun, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vastuun sekä hallinnollisen ja taloudellisen vastuun aiheita. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaamiseen menee aikaa noin 10 minuuttia.

Kysely on avoinna 5.4.2024 saakka.

Vastaa kyselyyn

Kysely on osa PKS Sähkönsiirron valmistautumista tulevaan EU:n kestävyysraportointidirektiiviin, jonka piiriin yhtiö tulee vuoden 2025 alusta lähtien.